Echipa BEACON lansează un set de instrumente pentru a facilita dezvoltarea viziunii către neutralitate climatică, la nivel local

Tranziția către un viitor neutru din punct de vedere climatic nu se poate realiza fără schimbări majore. Chiar dacă politicile naționale și deciziile locale reflectă adesea această perspectivă, există însă preocupări privind dificultatea de a ne imagina și accepta amploarea schimbărilor necesare.

Pentru a veni în sprijinul autorităților locale, echipa BEACON propune o nouă abordare – Atelierele de Viziune – precum și un set de instrumente utile în conceptualizarea acestor ateliere. Principiul de la care pornesc Atelierele de Viziune constă în reunirea unor grupuri de actori cheie (din rândul societății civile, al administrației publice locale, al instituțiilor de învățământ preuniversitar), în scopul familiarizării cetățenilor cu neutralitatea climatică și al elaborării unei viziuni comune asupra viitorului neutru la nivel climatic. În acest sens, se valorifică diversitatea perspectivelor și faptul că fiecare persoană are propria viziune asupra viitorului, în ceea ce privește viața cotidiană și mediul înconjurător.

Aceste aspecte vor fi analizate în cadrul Atelierelor de Viziune, fiind raportate la magnitudinea schimbărilor care se impun pe termen lung. Abordarea participativă este menită să ofere invitaților o panoramă asupra propriilor priorități și ale celorlalți, pornind de la această dezbatere:

  • Cum ne dorim să trăim în viitor?
  • Cum este posibil acest lucru în contextul schimbărilor climatice?

Astfel, în calitate de reprezentanți ai administrației publice locale, puteți afla care sunt domeniile asupra cărora ar trebui să se concentreze acțiunile municipalității, iar în calitate de participanți, care este modul prin care puteți contribui la nivel individual, la o schimbare majoră. Esența Atelierelor de Viziune constă în motivarea participanților să elaboreze propria viziune asupra viitorului pe care și l-ar dori, în perspectiva neutralității climatice. Formatul interactiv al atelierelor permite dezvoltarea de idei inovatoare la nivel local cu privire la neutralitatea climatică, pe baza unui set variat de metode și materiale care pot fi adaptate în funcție de caz.

Rezultatele urmăresc conturarea modului în care ar putea arăta, în anul 2050, un oraș sau o țară neutre din punct de vedere climatic. Intenția este de a crea un concept reproductibil, scalabil, pentru a fi utilizat și după finalizarea proiectului BEACON și, în mod ideal, și în alte comunități locale în afara municipalităților BEACON. Inițial, echipa BEACON are în vedere un eveniment național pentru a testa formatul și a pregăti multiplicatorii acestui concept, iar ulterior un format local, dezvoltat și susținut prin proiectul BEACON, care să poată fi implementat în continuare în municipalități.

Echipa BEACON a conceput și un set de instrumente conținând diverse metode de abordare și o structură generală a Atelierelor de Viziune.

În România, ediția națională a Atelierului de Viziune va avea loc online în perioada 23-24 noiembrie 2020, iar ediția locală este programată pentru luna martie, 2021.