Orașe Energie în România

CINE SUNTEM?

Asociația „Orașe Energie în România”/ OER reunește autorități locale aflate în tranziție energetică, care și-au propus să devină comunități cu emisii reduse și care țintesc să atingă neutralitatea climatică. Asociația OER a fost înființată în anul 1995 prin Programul PHARE, cu sprijinul rețelei europene Energy-Cities, al cărei membru este din anul 1997. Începând din anul 2009, Asociația OER este „Structura Suport” pentru orașele din România care au aderat la Convenția Primarilor.  

 

CARE ESTE MISIUNEA NOASTRĂ?

Ne-am asumat misiunea de a sprijini autoritățile locale în procesul tranziției energetice spre comunități neutre climatic. Mai mult decât atât, susținem producția energiei regenerabile pe plan local.

Facilităm dialogul între reprezentanții autorităților locale și celor naționale în vederea punerii în aplicare a Planurilor de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă.

 

CU CE NE OCUPĂM?

 • Dezvoltare și punere în aplicare de proiecte naționale și europene
 • Transfer de know-how între autorități locale
 • Reprezentare a autorităților locale în raport cu autoritățile naționale
 • Sesiuni de instruire pentru creșterea expertizei relevante a autorităților locale
 • Suport pentru Convenția Primarilor și coordonare a Clubului Primarilor în România
 • Sprijin acordat autorităților locale în aplicarea de politici energetice și climatice eficiente
 • Implicarea membrilor în acțiuni, proiecte și inițiative naționale și europene.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE?

 • Participare în proiecte regionale, naționale și europene, pe teme de interes ale Asociației
 • Organizare de conferințe, ateliere și mese rotunde la nivel local, național și internațional
 • Instruirea reprezentanților autorităților locale în domeniul Energiei și Climei
 • Publicarea și distribuirea de buletine informative și a altor publicații de specialitate
 • Diseminare de bune practici între membrii rețelei și asociații sau alte organisme similare
 • Recomandări legislative și reprezentarea membrilor în raport cu instituțiile naționale
 • Sprijinirea autorităților locale în dezvoltarea de politici Energetice și Climatice eficiente.

SCOPUL NOSTRU?

Să informăm și să consultăm constant membrii asociației pe teme legate de Energie și Climă. Totodată, oferim suport în definirea strategiilor Energetice și Climatice pentru autoritățile locale. În plus, promovăm inițiative locale în domeniul utilizării eficiente a energiei pe plan național, la nivelul structurilor responsabile și al factorilor de decizie.