INVITAȚIE PENTRU APLICARE
18 Iunie 2018
Susține municipalitatea pe calea dezvoltării durabile!
Alătură-te schimbului de experiență european, inspiră-te și reușește!
“Bridging European and Local Climate Action (BEACON)” – Crearea legăturilor între nivelul local și cel European prin acțiuni pentru climă.

Proiectul are ca scop conectarea autorităților locale din România care caută soluții pentru o dezvoltare durabilă a comunității locale, împreună cu municipalități din Germania, Portugalia, Grecia, Polonia și Republica Cehă.

Cum pot fi realizate economii de energie în școli, gospodării și companii? Cum poate mobilitatea durabilă să contribuie la creșterea calității vieții? Care este legătura dintre protecția mediului și investițiile orientate spre viitor? Ce măsuri pot duce la o calitate mai bună a aerului? Cum poate producția locală de energie din surse regenerabile să sprijine economia locală și regională și să reducă importurile de energie?

Acestea și alte întrebări similare vor sta la baza acestui proiect cu durata de trei ani. Prin intermediul învățării în comun în cadrul proiectului, al relaționării și al serviciilor de consiliere personalizate, reprezentanții municipalităților vor dobândi competențe tehnice și de management care îi vor ajuta să dezvolte, să perfecționeze și să implementeze măsuri spre o economie cu emisii scăzute de carbon.

Seminariile naționale vor fi adaptate la nevoile participanților și vor servi drept bază pentru dezvoltarea continuă a proiectelor locale care promovează o societate cu emisii scăzute. Municipalitățile din România vor primi consiliere tehnică individuală și instruire pentru a-și dezvolta și implementa cu succes proiectele. Cinci parteneriate între municipalități vor fi sprijinite în dezvoltarea unui proiect comun, beneficiind de sfaturile și îndrumările experților. Toți participanții, dar și alte municipalități se vor reuni în cadrul a două conferințe europene dedicate municipalităților pentru a-și împărtăși experiența și rezultatele măsurilor implementate. Participanții se vor întoarce acasă făcând parte dintr-o rețea puternică formată din colegi la nivel național și european, dar și din experți pe care îi pot contacta pentru consiliere și schimb de idei.

În plus, municipalitățile vor avea oportunitatea să dezvolte soluții inovative pentru a scădea facturile de energie din școli, fiind în dialog cu alte școli europene. Municipalitățile interesate sunt încurajate să indice în formularul de aplicare încă din această etapă dacă există școli interesate să participe în acest proiect.

Durata proiectului: 2018-2021

Ce beneficii va avea municipalitatea selectată?

 • Creșterea cunoștințelor prin participarea în 6 seminarii în care grupurile de participanți vor analiza probleme specifice legate de protecția mediului și dezvoltarea locală;
 • Noi idei și soluții pentru dezvoltarea și implementarea în municipalitate de proiecte care vizează reducerea emisiilor;
 • Instruire la sediu și servicii de consiliere pentru dezvoltarea și implementarea unor proiecte specifice, inclusiv pe domeniul tehnic, de proces sau de finanțare;
 • Punerea în legătură cu municipalități germane și europene, dar și cu experți;
 • Promovarea acțiunilor locale în cadrul a două conferințe europene dedicate municipalităților;
 • Posibilitatea de a dezvolta ulterior sau de a continua un parteneriat cu o municipalitate din Germania;
 • Măsuri de reducere a consumului de energie și al emisiilor de CO2.

Criterii pentru aplicare

 • Angajamente în planificarea sau implementarea de proiecte în domeniile mobilității & traficului, energiilor regenerabile, eficienței energetice, reducerea sărăciei energetice, educației, controlul poluării aerului, planificare urbană sustenabilă etc.
 • Idei sau planuri concrete care privesc proiectele pentru reducerea emisiilor.
 • Persoană de contact cu abilități de comunicare în limba engleză sau o echipă de contact pe toată durata proiectului.
 • Disponibilitatea de a călători pentru a participa la evenimentele menționate anterior.
 • Dacă se aplică: orașul german înfrățit.
 • Dacă se aplică: școli identificate deja interesate de eficientizarea consumului de energie și de proiecte de protecție a mediului.

Termen limită pentru aplicare: 13.07.2018

Pentru întrebări vă rog să citiți documentul (descărcați aici) sau să contactați OER (Orașe Energie în România) office@oer.ro

Aplicați prin completarea acestui formular: cerere aplicare.