NRGCOM

NRGCOM

Proiectul dorește să sprijine răspândirea comunităților energetice prin crearea unei rețele de crearea unui mediu adecvat pentru buna funcționare a acestora în regiunea Dunării.
Ready4NetZero

Ready4NetZero

Proiectul își propune să sprijine orașele din patru țări din Europa Centrală și de Est și din Europa de Sud-Est în formularea și implementarea ...
Asset 11@4x

MENERGERS

Obiectivul proiectului MENERGERS este să dezvolte capacitatea organizațională din Bulgaria și România pentru a avea manageri energetici ...
BUS4RoBOOST

BUS4RoBOOST

Elaborarea strategiei și foii de parcurs reînnoite pentru calificări în sectorul construcțiilor, adaptate cerințelor de eficiență ...
NECPlatform

NECPlatform

Obiectivul general al proiectului LIFE-NECPlaform este de a contribui în mod direct la punerea în aplicare a politicilor UE în ...
EuropeanCityFacility

European City Facility (EUCF)

European City Facility (EUCF) urmărește să sprijine autoritățile locale în elaborarea Conceptelor de Investiții (CI) pentru ...
beacon-logo

Bridging European and Local Climate Action (BEACON)

Bridging European and Local Climate Action (BEACON) – Crearea legăturilor între nivelul local și cel European prin acțiuni pentru climă ...
our-buildings

OUR BUILDINGS - Local Long-Term Renovation Strategies

Scopul proiectului este de a acorda suport tehnic în definirea strategiilor de renovare a clădirilor în cadrul planurilor de acțiune privind energia și clima ...
tgs-logo

Traffic Snake Game Network

Jocul „Traffic Snake” a fost creat de către Mobiel 21 şi a debutat sub forma unei campanii restrânse în rândul câtorva şcoli din Regiunea Flandra, Belgia. Astăzi, campania se desfășoară în ...
endurance

ENDURANCE

Asociaţia „Oraşe Energie România” (www.oer.ro) a lansat la Braşov, în luna aprilie 2014, prima reţea din România, axată pe conceptul de Planificare a Mobilităţii Urbane Durabile ...
netcom

NET-COM

Scopul principal al proiectului NET-COM este de a stimula dezvoltarea iniţiativei “Convenţia Primarilor” (CoM). Autorităţile locale trebuie să colaboreze eficient şi să înveţe unele de la altele ...
model

MODEL

Proiectul MODEL a fost finanțat prin programul Intelligent Energy Europe și a fost implementat în perioada în 43 de municipalităţi pilot din Noile State Membre ale UE şi Croaţia ...
robust

ROBUST

Build-Up Skills România: Platforma și foaia de parcurs pentru calificarea forței de muncă necesare în domeniul eficienței energetice și utilizării surselor de energie regenerabile în clădiri pentru îndeplinirea obiectivelor 2020 ...