11332

Semnatari


54

Țări


237

Coordonatori


244

Suporteri
Convenţia Primarilor

Autorităţile locale deţin un rol cheie în atenuarea schimbărilor climatice. Peste jumătate din emisiile de gaze cu efect de seră sunt create în şi de către oraşe. În acelaşi timp, 80% din populaţie locuieşte şi munceşte în oraşe, unde se consumă până la 80% din energie.

Convenția Primarilor este principala mișcare europeană în care sunt implicate autoritățile locale și regionale care se angajează în mod voluntar pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă în teritoriile administrate. Prin angajamentul lor, Semnatarii își propun să sprijine obiectivul Uniunii Europene de reducere cu 55% a emisiilor de GES până în anul 2030 și convin să adopte o abordare integrată a atenuării și adaptării la schimbările climatice, asigurând accesul la energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile.

Ce angajament îşi iau Primarii:

 • Să stabilească un nivel de referinţă pentru consumul de energie şi emisiile de CO2 corespunzătoare, în teritoriul administrat
 • Să definească ţintele globale şi sectoriale de reducere a emisiilor de CO2, în termeni măsurabili
 • Să pregătească un Plan de Acţiuni pentru Climă și Energie Durabilă (PACED) pe termen lung, în decurs de doi ani de la semnarea Convenţiei
 • Să prezinte un Raport de Monitorizare aprobat de Consiliul Local, cel puţin o dată la patru ani de la data aprobării Planului de Acţiune în scopul evaluării şi verificării

Alături de corelarea și dezvoltarea Strategiilor Locale pentru Climă și Energie, Convenţia Primarilor oferă:

 • O metodologie comună, europeană, singura bazată pe un ghid complet tehnic
 • Credibilitate angajamentelor asumate, pe baza rapoartelor tehnice de monitorizare a implementării
 • Recunoaștere internațională și vizibilitate pentru acțiunile energetice și climatice ale autorităților locale
 • Oportunități financiare pentru proiectele energetice și climatice, mai ușor de obținut datorită cunoașterii metodologiei unice a PACED
 • Asistență permanentă, materiale și instrumente puse la dispoziția Semnatarilor
 • Workshop-uri tehnice de informare și instruire, la nivel local și în mediul online
 • Posibilitatea colaborării cu omologi europeni pentru a obţine, de exemplu, un acord internaţional privind schimbările climatice