OER dezvoltă și derulează proiecte și campanii cu finanțare europeană și națională pentru membrii săi.

EMS

Energy Management System este o aplicație online cu acces permanent pentru monitorizarea consumurilor energetice și de apă ale clădirilor. 

Dezvoltare PACED

OER dezvoltă Planuri de Acțiune privind Clima și Energia Durabilă pentru mai multe municipalități membre ale Asociației.

Structură Suport

OER este Structură de Suport pentru inițiativa europeană „Convenția Primarilor” în România.Mai mult

Despre OER

Convenția Primarilor

RO_logo_COM_2016_vertical_webConvenţia Primarilor a fost lansată în 2008 în Europa. Inițiativa reunește acum peste 10.400 autorități locale și regionale din 61 de țări, care se angajează în mod voluntar să atingă și chiar să depășească obiectivele UE în materie de climă și energie: reducerea cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2030, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice.