Comisia europeană oferă oraşelor semnatare:

  • Acces la Biroul care se ocupă de promovare, coordonare şi sprijin pentru iniţiativă
  • Un site pentru promovare şi diseminare a acţiunilor de succes
  • Instrumente şi metodologii (ghiduri, exemple etc.) care vin în sprijinul procesului de dezvoltare a inventarului de emisii standardizat şi a Planurilor de Acţiuni, în conformitate cu normele existente
  • Facilităţi financiare, în special prin Banca Europeană de Investiţii, Fondurile Structurale etc.
  • Organizarea de evenimente menite să ofere municipalităţilor semnatare vizibilitate în cercurile politice de la nivel european
  • O reţea de structuri de suport care vin în sprijinul municipalităţilor

Ca structură de suport a Convenţiei Primarilor, OER:

  • Promovează iniţiativa Convenţia Primarilor la nivelul municipalităţilor, sprijină şi coordonează acţiunile municipiilor semnatare
  • Oferă asistenţă tehnică şi strategică pentru municipalităţile care doresc să participe la iniţiativă, dar care nu dispun de suficiente resurse pentru a dezvolta un Plan de Acţiuni pentru Energie Durabilă
  • Sprijină implementarea Planurilor de Acţiuni şi organizarea Zilelor Municipale ale Energiei
  • Informează cu regularitate organismele europene pe baza rezultatelor obţinute şi participă la implementarea strategică a Convenţiei Primarilor