Accelerarea tranziției energetice & ecologice prin cooperarea nivelurilor național și local

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice necesită obiective ambițioase, în timp ce atingerea acestora presupune cooperare între nivelurile național și local. Țintele globale privind energia și clima pot fi atinse numai dacă obiectivele locale sunt la fel de ambițioase și implementate eficient. Crearea instrumentelor financiare accesibile este esențială pentru ca acțiunile climatice locale să fie puse în aplicare.

Pentru a sprijini evitarea blocajelor și consolidarea dialogului dintre autorități, în scopul realizării țintelor stabilite pentru anul 2030 în cadrul PNIESC prin accesarea resurselor financiare incluse în PNRR și POR, echipa OER a organizat împreună cu www.energynomics.ro o Masă Rotundă în cadrul Atelierului Național BEACON, în data de 20 aprilie 2021.

Rolul asumat de echipa OER și de partenerii BEACON (Guidehouse, adelphi, Ufu și SNRB) a fost de a consemna bariere și propuneri de soluționare, pentru a fi prezentate ministerelor de resort în scopul facilitării finanțării măsurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice, dar și pentru recunoașterea importanței comunităților locale în reducerea emisiilor de CO2 la nivel național.

Invitații Mesei Rotunde BEACON – dl. Adrian MĂRGĂRIT (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene), dna. Amelia Turturean (Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor), dna. Luminița Bălălău (Guvernul României, Departamentul de Dezvoltare Durabilă) și dna. Gabriela Țârău (ADR Centru) au trecut în revistă principalele instrumentele financiare care pot fi accesate pentru punerea în aplicare a acțiunilor climatice, pentru realizarea obiectivelor naționale de reducere GES, dar și noile condiții și priorități ale următorului ciclu financiar al fondurilor structurale.

Atelierul Național BEACON a adus în atenție opțiunile bancare la care pot apela Autoritățile Locale pentru finanțarea măsurilor în domeniul eficienței energetice și al energiei regenerabile, dl. Romulus ANDREI (Banca Transilvania) punând la dispoziția auditoriului detalii importante referitor la soluțiile financiare existente, dar și la consultanța pe care se pot baza eventualii beneficiari. Echipa BEACON a prezentat câteva ghiduri elaborate prin proiect care pot fi consultate de comunitățile locale interesate de renovarea unităților de învățământ sau de diverse programe de finanțare, în funcție de aria de aplicare.