Conferința Anuală OER, ediția 2019, a avut loc în data de 11 aprilie. Evenimentul a adus în prim plan rolul crucial al autorităților locale în tranziția către o societate cu emisii scăzute de carbon. De asemenea, dezbaterile din cadrul conferinței au vizat rezultatele obținute în procesul de implementare PAED 2020 și perspectiva PACED 2030, noi ținte & noi provocări privind adaptarea la schimbările climatice.

Sectorul clădirilor, domeniu principal în Planul de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă, a fost abordat din punct de vedere al strategiei de renovare energetică a stocului de clădiri publice, obligativitate legislativă conform alin. (5) art. 14 din Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor. Temele prezentate au fost în deplină sinergie cu noul cadru legislativ european și cu documentele strategice naționale adoptate și aflate în consultare publică:

Convenția Primarilor privind Clima și Energia – prezent și viitor

  • Noul cadru legislativ european: DIRECTIVA (UE) 2018/844, DIRECTIVA (UE) 2018/2001
  • Documente strategice naționale – Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice
  • Stadiul Convenției Primarilor în România și perspective 2030

Planificarea locală în domeniul climei și energiei (proiect BEACON)

  • Consolidarea dezvoltării locale durabile prin creșterea expertizei, a dialogului și a schimbului de cunoștințe la nivel local, național și european

Sectorul clădirilor – renovare energetică (proiect OUR BUILDINGS)

  • Strategia de renovare energetică a stocului de clădiri publice

Prezentări

Cadrul legislativ Camelia RAȚĂ, Director OER
Orașe mici – ambiții mari în domeniul schimbărilor climatice Alexandru PETROVICI
Proiectul BEACON Dr. ing. Irina TATU
Proiectul Our Buildings Camelia RAȚĂ, Director OER
Promovarea Convenției Primarilor privind Clima și Energia în România Camelia RAȚĂ, Director OER
Smart city Brașov Gabriela VLAD, Director Executiv Direcția Tehnologii Informaționale si Servicii Electronice Brasov
Stadiul Convenției Primarilor privind Clima și Energia în România Dr. ing. Irina TATU