Oportunităţi de Finanţare a Acţiunilor pentru Energie Durabilă
16-17 mai 2013, Hotel Rivulus, Baia Mare

Federația Europeană a Agențiilor de Energie și Mediu (FEDARENE), împreună cu Agenţia de Management Energetic Maramureş (AMEMM) și Asociaţia Orașe Energie România (OER) au organizat în perioada 16-17 mai 2013, la Baia Mare, cea de-a III-a întâlnire naţională a Clubului Primarilor şi seminarul ManagEnergy de creștere a capacității autorităților publice.

Evenimentul s-a axat pe oportunitățile de finanțare pentru acțiuni în domeniul energiei durabile, cu accent pe Contractele de Performanță Energetică (CPE).
4

Scopul evenimentului a constat în prezentarea şi analizarea programelor şi mecanismelor de finanţare din domeniul eficienţei energetice, destinate autorităţilor locale, Semnatare sau Non-Semnatare ale Convenţiei Primarilor, care îşi concep sau şi-au dezvoltat deja Planul de Acţiuni pentru Energie Durabilă şi care se află în căutarea oportunităţilor de finanţare a măsurilor prin care îşi vor reduce emisiile de carbon.

Evenimentul a fost structurat în 2 sesiuni, având obiective și grupuri țintă diferite:
• Prima sesiune a fost dedicată autorităților locale și regionale care au elaborat deja un PAED și trebuie să avanseze de la planificare la implementarea măsurilor propuse, sau celor care doresc să elaboreze un astfel de plan.
• Sesiunea a doua s-a adresat unor potențiali traineri locali care pot să promoveze și disemineze conceptul de CPE.

Obiectivele seminarului:
• Prezentarea cadrului legal european și național în domeniul energiei durabile cu evidențierea rolului și obligațiilor ce revin autorităților locale și regionale în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2;
• Explicarea importanței și avantajelor planificării energetice la nivel local și regional;
• Furnizarea de exemple de măsuri și acțiuni ce pot fi incluse în planurile locale de energie;
• Diseminarea de bune practici de la municipalitățile din România aflate în fază avansată de implementare a planurilor lor de energie durabilă;
• Prezentarea oportunităților de finanțare disponibile pentru realizarea proiectelor de energie durabilă cu accent pe modelul CPE (contract de performanță energetică);
• Prezentarea de studii de caz bazate pe nevoile specifice ale municipalităților prezente;
• Crearea unui cadru comun de discuţii între municipalitățile semnatare ale CoM (Convenției Primarilor);
• Instruirea unor potențiali traineri în scheme de finanțare, altele decât granturile (în principal CPE).

2
Evenimentul a beneficiat de contribuția unor lectori prestigioși, profesioniști în domeniul propriu de activitate: Daniela ROTARIU – AAECR/Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România, Dominique BOURGES – FEDARENE, Florin ANDRONESCU – ALEA/Agenţia pentru Management Energetic Alba, Corneliu ROTARU – ANRE/Autoritatea Naţională pentru Reglementare în domeniul Energiei, Daniela LEONTE – Tractebel Engineering, Dumitru FLORIAN – CEPRONEF SA, Sorin HANJA – ENERGOBIT ESCO sau Mihaela COROIU – Director Executiv ENERGOECO, iar participanții au fost reprezentanți ai autorităţilor locale din Maramureș și alte județe, Semnatari ai Convenţiei sau Non-Semnatari interesaţi în semnare.

3
Rezultate în cifre:
Convenţia Primarilor
106 Semnatari ai Convenţiei Primarilor în România, din totalul de 4729
2 Structuri de Suport (AMR şi OER), 1 Coordonator Naţional (ADR Centru)
22 Semnatari din România primesc asistenţă OER
• În România: 22 PAED-uri transmise, dintre care 12 aparţin membrilor OER
• În România: 9 PAED-uri aprobate, dintre care 6 aparţin membrilor OER

Cea de-a III-a întâlnire naţională a Clubului Primarilor
34 participanţi, discuţii şi seminar 2 zile
11 Primării, 1 Consiliul Local, 2 Consilii Judeţene şi 1 Instituţie a Prefectului reprezentate
3 Agenţii de Management Energetic prezente
3 televiziuni locale prezente
4 articole apărute în presa locală, în urma Comunicatului de Presă emis.

Prezentări

Prezentare ManagEnergy – Adina Dumitru, Director Agenția de Management Energetic Maramureș
Prezentare ALEA în sprijinul semnatarilor CoM/Studiu de caz: PAED Alba Iulia – Florin Andronescu, Director ALEA (Agenţia Locală a Energiei Alba)
Prezentare Covenant of Mayors – Dominique Bourges, Covenant of Mayors Office / Fedarene
Prezentare Covenant of Mayors/Updates on the initiative – Dominique Bourges, Covenant of Mayors Office / Fedarene
Prezentare Măsurarea și verificarea economiilor rezultate din proiecte de eficiență energetică – Mario Biriș, Director Tehnic EnergoEco – Grup EnergoBit Cluj Napoca
Prezentare Eficienţă energetică prin EnergoBit ESCO/Domeniu public – EnergoBit ESCO
Prezentare Platforma națională de dialog – Leea Catincescu, PR OER
Prezentare Parteneriatul public privat pentru proiectele SRE – CEPRONEF SA
Prezentare Funding Opportuities for Sustainable Actions/Energy Performing Contracting – Dr.ing Corneliu Rotaru, Direcția de Monitorizare și Proiecte în domeniul Eficienței Energetice, ANRE
Prezentare Training on EPC following the EESI training modules/EESI presentation/ESCO companies – Dr.ing Corneliu Rotaru, Direcția de Monitorizare și Proiecte în domeniul Eficienței Energetice, ANRE
Prezentare EPC – Good practices in Europe and Romania – Dr.ing Corneliu Rotaru, Direcția de Monitorizare și Proiecte în domeniul Eficienței Energetice, ANRE
Prezentare Introduction of EPC/Concept, Models, Benefit – Dr.ing Corneliu Rotaru, Direcția de Monitorizare și Proiecte în domeniul Eficienței Energetice, ANRE
Prezentare Training on EPC following the EESI training modules/EESI standard documents/EEESI advanced models – Dr.ing Corneliu Rotaru, Direcția de Monitorizare și Proiecte în domeniul Eficienței Energetice, ANRE
Prezentare Cadrul legislativ UE şi naţional în domeniul eficienței energetice în clădiri si resurselor regenerabile de energie – Daniela Rotariu, Asociația Auditorilor Energetici
pentru Clădiri din România
Prezentare Fonduri Structurale/Prezent și tendințe – ing. Petre Mitru, Manager SC. MULTINET SRL
Prezentare Care sunt proiectele prioritare în domeniul eficienței energetice pentru următorul ciclu de finanţare – ing. Camelia Rață, Manager executiv OER
Prezentare Stadiul Convenției Primarilor în România – Leea Catincescu, PR OER
Prezentare Studiu de caz:Plan de Acțiuni pentru Energie Durabilă ‐PAED/Municipiile Braşov, Moineşti și Sfântu Gheorghe – ing. Camelia Rață, Manager executiv OER
Prezentare Facilitate de finanţare pentru eficienţă energetică acordată municipalităţilor – UE/BERD (MFFEE) – TRACTEBEL ENGINEERING

Mai multe informații despre acest eveniment găsiți pe aici – Site-ul proiectului IEE NET-COM.