Întâlnire Kick-Off, iunie 2018, Berlin; Poză: BEACON

CONTEXT

Pentru a pune în aplicare cu succes Acordul de la Paris și țintele europene pentru climă și energie pentru anul 2030 dar și în continuare, acțiunile în domeniul climei trebuie îmbunătățite la toate nivelurile relevante de guvernanță. Guvernele naționale trebuie să creeze politici eficiente și condiții-cadru. O contribuție crucială la realizarea obiectivelor UE privind protecția climei va fi realizată de municipalități și de actorii locali. Aceste părți interesate pot fi promotori ai proceselor profunde de decarbonare și transformare socială, acțiunile lor având un potențial considerabil de creștere a eficienței energetice și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Instituțiile de învățământ preuniversitar, în special, pot juca un rol-cheie prin reducerea consumului propriu de energie, dar și prin educarea generațiilor viitoare pentru o societate care să respecte clima.

 

 


 

PROIECT

Bridging European and Local Climate Action (BEACON) – Crearea legăturilor între nivelul local și cel European prin acțiuni pentru climă – este un proiect care promovează acțiunile în domeniul protecției climei și facilitează un schimb între parteneri la nivel național, local și educațional din Europa. Scopul proiectului este de a consolida cooperarea bilaterală și multilaterală între partenerii din proiect pentru implementarea țintelor stabilite prin Acordul de la Paris. Prin învățarea în comun, crearea de rețele și servicii de consiliere personalizate, factorii de decizie politică, actorii locali și profesorii vor dobândi competențe tehnice și de proces care îi vor ajuta să dezvolte, să perfecționeze și să pună în aplicare măsuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Bunele practici ale măsurilor de reducere a emisiilor vor fi diseminate pe baza unei analize la nivelul UE a unor instrumente naționale de protecție a climei care au avut succes, cu accent pe următoarele sectoare: clădiri, transport, mica industrie și agricultură. În plus, bunele practici la nivel local vor fi identificate și împărtășite într-o rețea cu întâlniri periodice a 34 de municipalități din Republica Cehă, România, Grecia, Polonia, Portugalia și Germania. Municipalitățile participante vor primi asistență tehnică și consiliere personalizată pentru transferul bunelor practici și implementarea cu succes a acestora în contextul specific local. În plus, în cadrul rețelei vor fi promovate cinci parteneriate pentru acțiuni în domeniul dezvoltării durabile cu municipalități din Germania.
Pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la schimbările climatice și la acțiunile la nivel individual, instituțiile educaționale din Republica Cehă, România, Bulgaria și Germania vor fi implicate în proiect. Echipa de proiect va analiza curricula școlară și acțiunile în domeniul climei în programele educaționale existente, va elabora modele stimulative pentru economisirea energiei, va realiza planuri de acțiune pentru economisirea energiei și va organiza seminarii de instruire și excursii în Germania pentru profesorii din școlile participante în proiect.

Publicații

Pentru a îmbunătăți schimbul de cunoștințe și informații cu privire la bunele practici în politicile naționale în domeniul climei, Guidehouse și adelphi au elaborat un document “policy paper” cu scopul de a identifica instrumente de politici existente în Europa care au fost utilizate cu succes în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectoarele non-ETS (transporturi, clădiri, mică industrie și agricultură). Bazându-se pe o evaluare cantitativă a reducerilor de emisii, au fost identificate și analizate pe scurt instrumentele eficiente de politici în combinațiile selectate pentru fiecare sector.

Pe baza acestui document, 15 instrumente de politici în domeniul dezvoltării durabile au fost analizate în fișele detaliate de mai jos. Instrumentele au fost examinate în funcție de eficiența specifică a sectorului și posibila transferabilitate în contextul german, printre alți factori. Rezultatele acestor studii pot contribui la dezvoltarea unor instrumente specifice de politici climatice în sectoarele non-ETS din Germania pentru a atinge obiectivul țării de reducere a emisiilor în 2030 în cadrul Regulamentul de Partajare a Eforturilor (Effort Sharing Regulation). De asemenea, studiile oferă o imagine de ansamblu utilă pentru celelalte state membre.
Guidehouse și adelphi sunt în prezent în curs de extindere a acestui set de studii privind analizele politicilor sustenabile și ale legislației din domeniu în alte state membre.

Inițiativa Europeană pentru Climă (EUKI) este un instrument de finanțare a proiectelor de către Ministerul Federal al Germaniei pentru Mediu, Conservarea Naturii și Securitate Nucleară (BMU). Implementarea acestuia este sprijinită de Societatea germană de cooperare internațională (GIZ) GmbH (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Scopul general al EUKI este promovarea cooperării în domeniul schimbărilor climatice în cadrul Uniunii Europene (UE) pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

Noutăți:

Atelier Național BEACON

Finalizare a 5-a sesiune de instruire personalizată

Kit-ul BEACON pentru Ateliere de Viziune

Finalizare a 4-a sesiune de instruire personalizată 
Workshop regional, găzduit de Râmnicu Vâlcea
Cea de-a 3-a sesiune de instruire personalizată aduce Municipiile BEACON la Brașov
Finalizarea celei de-a 2-a sesiuni de instruire personalizată
BEACON în cadrul Conferinței Anuale OER 2019
Invitație aplicare în proiectul european BEACON
Municipiile BEACON s-au reunit la Heidelberg

Țări:
Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Grecia, Polonia, Portugalia, România

Durata proiectului:
04.2018 – 08.2021

Grupuri țintă:
municipalități, unități de învățământ, structuri guvernamentale

Organizații de implementare:
Guidehouse
adelphi research gGmbH
Independent Institute for Environmental Issues (UfU)

Parteneri de implementare:
Energy Cities
SEVEn, Republica Cehă
The Association of Municipalities Polish Network (PNEC), Polonia
Asociația “Orașe Energie în România” (OER), România
SNRB, România
National Trust EcoFund (NTEF), Bulgaria
Institute of Social Sciences – University of Lisbon (FCiências.ID), Portugalia
Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES), Grecia

Municipalități selecționate:
Alba Iulia
Deva
Făgăraș
Râmnicu Vâlcea
Zalău

Municipalități pionier:
Brașov
Timișoara

Materiale:

Kit-ul BEACON pentru Ateliere de Viziune
Kit-ul BEACON pentru municipalităţi
Broșură
Pliant
Calitatea mediului și a vieții în cartierele urbane