Accelerarea tranziției energetice & ecologice prin cooperarea nivelurilor național și local

 

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice necesită obiective ambițioase, în timp ce atingerea acestora presupune cooperare între nivelurile național și local. Țintele globale privind energia și clima pot fi atinse numai dacă obiectivele locale sunt la fel de ambițioase și implementate eficient. Crearea instrumentelor financiare accesibile este esențială pentru ca acțiunile climatice locale să fie puse în aplicare.

Pentru a sprijini evitarea blocajelor și consolidarea dialogului dintre autorități, în scopul realizării țintelor stabilite pentru anul 2030 în cadrul PNIESC prin accesarea resurselor financiare incluse în PNRR și POR, echipa OER a organizat împreună cu www.energynomics.ro o Masă Rotundă în cadrul Atelierului Național BEACON, în data de 20 aprilie 2021.

Rolul asumat de echipa OER și de partenerii BEACON (Guidehouse, adelphi, Ufu și SNRB) a fost de a consemna bariere și propuneri de soluționare, pentru a fi prezentate ministerelor de resort în scopul facilitării finanțării măsurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice, dar și pentru recunoașterea importanței comunităților locale în reducerea emisiilor de CO2 la nivel național.

Invitații Mesei Rotunde BEACON – dl. Adrian MĂRGĂRIT (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene), dna. Amelia Turturean (Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor), dna. Luminița Bălălău (Guvernul României, Departamentul de Dezvoltare Durabilă) și dna. Gabriela Țârău (ADR Centru) au trecut în revistă principalele instrumentele financiare care pot fi accesate pentru punerea în aplicare a acțiunilor climatice, pentru realizarea obiectivelor naționale de reducere GES, dar și noile condiții și priorități ale următorului ciclu financiar al fondurilor structurale.

Atelierul Național BEACON a adus în atenție opțiunile bancare la care pot apela Autoritățile Locale pentru finanțarea măsurilor în domeniul eficienței energetice și al energiei regenerabile, dl. Romulus ANDREI (Banca Transilvania) punând la dispoziția auditoriului detalii importante referitor la soluțiile financiare existente, dar și la consultanța pe care se pot baza eventualii beneficiari. Echipa BEACON a prezentat câteva ghiduri elaborate prin proiect care pot fi consultate de comunitățile locale interesate de renovarea unităților de învățământ sau de diverse programe de finanțare, în funcție de aria de aplicare.


Contribuția BEACON în planificare durabilă locală, prin consultanță personalizată, documente realizate și sesiuni de instruire în cadrul proiectului

Pentru a completa tabloul soluțiilor care pot fi utilizate de administrația publică, au fost invitați furnizori de soluții green pentru a prezenta tehnologii inovative în iluminat – dl. Răzvan COPOIU (Signify România, District South Eastern Europe), fotovoltaice – dl. Adrian PARASCHIV (Photomate) și digitalizare – dl. Ștefan BACIU (SAS România).

Evenimentul a ajutat echipa OER în identificarea segmentelor în care se poate implica, pentru a susține în continuare eforturile și rolul comunităților locale. Asociația OER va continua să fie un canal de comunicare între nivelurile local și național, pentru sprijinirea autorităților locale în implementarea proiectelor care converg spre tranziția energetică și ecologică. În urma dezbaterii, OER va deschide dialogul între autoritățile locale și reprezentanți ai sectorului privat, pentru a sprijini fluxul de informații necesar în clarificarea sau completarea proiectelor tehnice aflate în dezvoltare. De asemenea, echipa OER va pune la dispoziția autorităților centrale și locale materialele și ghidurile realizate prin proiectul BEACON.

Prezentări:

  1. BEACON puzzle, OER
  2. Eficiență energetică & acțiuni climatice, ADR Centru
  3. Chestionar cadru financiar 2021-2027, OER
  4. Refurbishment Guide for Schools, Guidehouse
  5. Instrumente financiare orașe mici & mijlocii, BEACON
  6. Iluminat inteligent, Signify – Philips
  7. Ghid Iluminat 2019, Asociația Română pentru Iluminat
  8. Sisteme fotovoltaice, Photomate
  9. Soluții digitalizare, SAS România

***
BEACON – Bridging European and Local Climate Action (Crearea legăturilor între nivelul local și cel european prin acțiuni pentru climă) este un proiect finanțat prin Inițiativa Europeană pentru Climă a Ministerului Federal German pentru Mediu, Conservarea Naturii și Securitate Nucleară. Proiectul urmărește facilitarea acțiunilor climatice la nivel local și schimbul de informații între municipalități și școli din Europa. Proiectul BEACON se desfășoară în perioada 2018-2021 și implică municipalități și școli din Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Grecia, Polonia, Portugalia și România.

Proiectul BEACON este coordonat de Asociația „Orașe Energie în România” (OER), tel. +40.268.474.209 | fax +40.268.547.784 | e-mail: office@oer.ro. Pentru mai multe informații, accesați http://oer.ro/bridging-european-and-local-climate-action-beacon/.