Asociaţia „Oraşe Energie România” –  OER, a organizat la Braşov ediţia 2011 a Conferinţei Anuale OER. La acest eveniment au fost invitate cele 31 de municipalităţi membre ale Asociaţiei OER, oraşele şi municipiile semnatare ale iniţiativei europene – Convenţia Primarilor, agenţiile locale şi regionale de management energetic, precum şi specialişti pe teme de energie.

Conferinţa OER a pus accentul în principal pe evoluţia şi creşterea importanţei reţelei prin activităţile şi rezultatele membrilor, aducând în prim plan experienţa oraşelor care deţin planificări energetice pe termen mediu şi lung.

Evenimentul a concentrat dezbateri şi discuţii privind:

  • Aplicarea Contractului de Performanţă Energetică în sectorul public
  • Primele norme pentru Casa Activă
  • 2 studii de caz din Cork şi Braşov
  • Noi facilităţi financiare europene pentru eficienţă energetică
  • Convenţia Primarilor şi importanţa ei în contextul planificării energetice locale şi al atingerii obiectivelor „20-20-20” ale Uniunii Europene (reducerea cu 20% a consumului de energie fosilă, introducerea cu 20% a energiei din surse regenerabile, reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, toate acestea până în anul 2020)
  • NET-COM, un nou proiect câştigat de Asociaţia OER în cadrul liniei de finanţare Intelligent Energy Europe, proiect care va sprijini networking-ul şi schimbul de experienţă între autorităţile locale în vederea creşterii gradului de implementare al iniţiativei Convenţia Primarilor.

Cu această ocazie a avut loc şi Adunarea Generală a membrilor OER, în cadrul căreia, conform Statutului OER, s-au desfăşurat alegeri pentru mandatul 2011-2013, pentru funcţia de Preşedinte al Asociaţiei şi pentru Consiliul de Administraţie OER.

Prezentări

1. Proiecte cu finanţare europeană – Intelligent Energy Europe (Biroul tehnic al OER)
2. Oraş digital prin străzi inteligente ( Iulian BIRO, Preşedinte Consiliul de Administraţie – FlashNet)
3. Primele norme pentru casa activă (Emilia-Cerna MLADIN, membru în consiliul director al Alianţei pentru Case Active) 
4. Documente standard pentru aplicarea Contractului de Performanţă Energetică în sectorul public: model de contract, proceduri de aplicare (Corneliu ROTARU, Director DPAEE în cadrul ANRE)
5. Studiu de caz – Cork: Locuinţe Sociale cu consum redus de energie (Alan COLEMAN, Consilier Cork, Irlanda) 
6. Studiu de caz – Braşov: Mansardarea Liceului de Arte Plastice (Dragoş OPREA, Exhibit Arhitectura, Braşov)
7. Masă rotundă – Membrii OER despre planificări energetice pe plan local

8. Iniţiativa CIVITAS – strategii integrate pentru o mobilitate durabilă (Lucia CRISTEA, Managing Director European Integrated Projects)
9. Certificarea energetică în iluminatul interior ( Dr. Ing. Dorin BEU, Director Laborator de Ingineria Iluminatului UTCN, Romanian Green Building Council – filiala Transilvania)