CONFERINȚA ANUALĂ „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA”
ROLUL AUTORITĂȚILOR LOCALE ÎN ATINGEREA ȚINTELOR NAȚIONALE
2020 și 2030 PRIVIND ENERGIA ȘI CLIMA

Asociaţia „Oraşe Energie în România” (www.oer.ro) a aniversat 23 de ani de activitate în cadrul Conferinței Anuale OER în perioada 19-20 aprilie 2018, la “Grand Hotel Balvanyos”, județul Covasna. La acest eveniment au fost invitați cei 37 de membri (autorități locale și zone metropolitane), agenții locale și regionale de management energetic, dar și specialiști în probleme de reglementare în domeniul energiei, al serviciilor comunitare de utilități publice, al distribuției energiei electrice, din domeniul renovării energetice al clădirilor, iluminat public, electromobilitate, tehnologii de reducere a emisiilor din transport, confort urban, economia circulară și educația în managementul deșeurilor precum și prezentarea campaniei de creștere a conștientizării cu privire la utilizarea eficientă a energiei de către consumatorul final, campanie derulată în România de Directoratul General pentru Justiție și Consumatori în anul 2018.
Cu această ocazie a avut loc și Adunarea Generală a membrilor OER, în cadrul căreia a fost prezentată și analizată activitatea asociației în anul 2017, planul de activități și viziunea pentru anul 2018.
Tema principală a conferinței a fost “ROLUL AUTORITĂȚILOR LOCALE ÎN ATINGEREA ȚINTELOR NAȚIONALE 2020-2030 PRIVIND ENERGIA ȘI CLIMA”, dialog deschis între autoritățile locale și autoritățile naționale de reglementare pentru identificarea problemelor și a instrumentelor suport necesare în tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon.
Această platformă de dialog, Clubul Primarilor din România, a luat ființă în anul 2012 prin proiectul european “NET- CoM – Networking the Covenant of Mayors” / Activități în rețea pentru Convenția Primarilor, prin care au fost create 12 Cluburi ale Primarilor în Uniunea Europeană, Clubul din România fiind unul dintre acestea.
A fost trecută în revistă activitatea Clubului Primarilor în România și contribuția acestuia la promovarea Convenției Primarilor și al Planului de Acțiune privind Energia Durabilă/PAED ca instrument de planificare, monitorizare și raportare în accesarea instrumentelor structurale dedicate sectoarelor din plan, precum și promovarea eficienței energetice, al mobilității urbane și al utilizării surselor regenerabile de energie în sfera de activitate a autorităților publice locale.
Noile provocări ale țărilor Uniunii Europene după Acordului de la Paris și Decizia (UE) 2016/1841 a Consiliului European din 5 octombrie 2016, care stabilesc noi ținte de reducere a dioxidului de carbon până în anul 2030, se vor reflecta corespunzător și la nivel local, cu noi provocări tehnologice, noi abordări în transport și mobilitate, noi meserii în domenii ce utilizează energiile curate, noi provocări în domeniul clădirilor cu consumuri energetice aproape zero și nu în ultimul rând noi reglementări legislative.
Discuțiile cu factorii de reglementare, distribuitorul de energie electrică și reprezentanții autorităților locale prezente au fost purtate în legătură cu realizarea unui model unic de planificare energetică pentru comunitățile locale cu suportul logistic al autorităților de reglementare astfel încât documentul să corespundă ca și conținut atât semnatarilor Convenției Primarilor privind Clima și Energia cât și cerințelor specifice naționale solicitate de Autoritatea Națională de Reglementarea în domeniul Energiei conform Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică.
Au fost stabilite și completate scopul și obiectivele Clubului Primarilor privind Energia și Clima cu actualizarea actorilor principali, completarea noilor ținte pentru anul 2030 și considerarea secțiunii de adaptare la schimbările climatice.

Participanții la conferință, atât autoritățile naționale cât și autoritățile locale, au convenit pașii următori pentru crearea unui dialog real prin Platforma de dialog a Clubului Primarilor privind Energia și Clima și parcurgerea măsurilor administrative până la următoarea întâlnire a Clubului, stabilită pentru luna octombrie 2018 prin Biroul tehnic al Asociației OER.

CLUBUL PRIMARILOR privind CLIMA ȘI ENERGIA
Camelia Rata

A DOUA PARTE A CONFERINȚEI S-A AXAT PE TEMELE DE INTERES ALE PLANIFICĂRII ENERGETICE URBANE:

Conferința Anuală OER

Comunicatul de presă se poate descărca în limba română sau în limba engleză.

Fotografii: Galerie foto