Seminar Our Buildings19 februarie 2020, București

Luna februarie a găzduit un nou seminar marca OUR BUILDINGS, dedicat celor 6 oraşe din România, implicate în acest proiect european. Agenda evenimentului a avut în vedere responsabilitățile autorităților publice locale în domeniul planificării, monitorizării și raportării Programului de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice şi a Planului de Acţiuni pentru Climă şi Energie Durabilă. Au fost dezbătute şi atribuţiile responsabilul energetic în clădirile publice, stadiul bazelor de date şi structura conţinutului pentru realizarea Strategiilor locale de Renovare pe Termen Lung (SRTL).

Seminarul a debutat prin prezentarea calendarului de evenimente OUR BUILDINGS pentru anul 2020. Ulterior, s-au luat în discuţie structura bazei de date, precum şi pachetul de atribuții & caracteristici ale responsabilului energetic din instituțiile publice și din primărie. OER a subliniat necesitatea numirii oficiale a responsabilul energetic, acesta având printre atribuţii:

 • Actualizarea datelor referitoare la clădiri, în funcție de situațiile apărute
 • Introducerea facturilor de utilități în momentul primirii acestora de către instituție
 • Extragerea rapoartelor și datelor necesare dezvoltării strategiilor locale, măsurilor pentru renovarea energetică a clădirilor sau altor analize tehnice
 • Implementarea măsurilor soft pentru eficientizarea consumului de energie și apă
 • Realizarea bugetului pentru instituțiile de învățământ preuniversitar.

OER a prezentat metodologia de numire a responsabililor energetici, de la managementul bazei de date ca activitate permanentă, până la instruirea responsabililor energetici din instituțiile publice de către reprezentanţii municipalităţii. Totodată, au fost prezentate și temeiul legal (legi în vigoare, angajamentul luat prin Convenția Primarilor privind Clima și Energia) și motivele implementării bazei de date ca activitate permanentă, aceasta fiind un instrument util în strategiile locale de renovare a stocului de clădiri, raportările către autoritățile naționale, dezvoltarea măsurilor din planul de investiții, analize & statistici, licitații & accesarea de instrumente financiare.

Seminarul a inclus o sesiune de lucru pentru localizarea problemelor în colectarea informaţiilor și implementarea bazei de date. Participanții au fost împărțiți în grupuri de lucru, fiecare grup având la dispoziție timp pentru a dezbate problemele întâmpinate în construirea bazei de date şi a identifica motivele apariţiei acestor probleme sau cum pot fi rezolvate.

 • Cadrul legislativ și contextul în care strategia va fi dezvoltată
 • Componentele strategiei locale și actorii angrenați în dezvoltarea & implementarea acesteia
 • Tipul de date necesare și în ce mod sunt folosite acestea
 • Metode pentru stabiliea priorităţii clădirilor de renovat (ex: segmentul cu cea mai scăzută performanță) și criterii care se pot aplica
 • Conținutul unei foi de parcurs, implementarea și monitorizarea strategiei locale.

Un alt subiect în agenda seminarului a vizat Strategia locală de Renovare pe Termen Lung, OER prezentând:

Seminarul va fi urmat de alte evenimente similare, în seria sesiunilor de instruire OUR BUILDINGS, toate având ca ţintă (1) susţinerea autorităţilor locale în realizarea şi menţinerea bazelor de date, (2) dezvoltarea unei comunităţi extinse de responsabili energetici care contribuie la colectarea datelor şi reducerea consumurilor energetice, dar în special (3) construirea şi implementarea Strategiilor locale de Renovare pe Termen Lung.

Agenda seminarului poate fi consultată aici.

Prezentările susţinute în cadrul seminarului:

 1. Responsabilul energetic, Irina Tatu
 2. Probleme în construirea bazei de date, Irina Tatu
 3. Strategia locală de renovare a stocului de clădiri pe termen lung (SRTL locală), Irina Tatu


Proiectul OUR BUILDINGS este susținut financiar de Ministerul Federal German pentru Mediul (BMU), prin Inițiativa Europeană pentru Climă (EUKI). Acesta se desfășoară în perioada 01.09.2018–01.12.2020, în România prin Asociația OER și în Bulgaria prin organizaţia EnEffect, având drept coordonator Institutul European pentru Performanța Clădirilor – BPIE. Proiectul urmărește să susțină cu expertiză tehnică autorităţi locale în definirea strategiilor de renovare a clădirilor în cadrul planurilor de acțiune privind energia și clima. În România, cele şase municipalităţi desemnate în urma unui proces de selecție sunt: Bacău, Bistrița, Mizil, Satu Mare, Sibiu și Târgoviște.