SUMP Conf

Prezentări

Cadrul legislativ Camelia RAȚĂ, Director OER
Orașe mici – ambiții mari în domeniul schimbărilor climatice Alexandru PETROVICI
Proiectul BEACON Dr. ing. Irina TATU
Proiectul Our Buildings Camelia RAȚĂ, Director OER
Promovarea Convenției Primarilor privind Clima și Energia în România Camelia RAȚĂ, Director OER
Smart city Brașov Gabriela VLAD, Director Executiv Direcția Tehnologii Informaționale si Servicii Electronice Brasov
Stadiul Convenției Primarilor privind Clima și Energia în România Dr. ing. Irina TATU