Proiectul  „Managementul Domeniilor Energetice în cadrul Autorităților Locale” – MODEL, a fost finanțat prin programul Intelligent Energy Europe și a fost implementat în 43 de municipalități pilot din Noile State Membre ale UE și Croația. Scopul proiectului a fost de a încuraja municipalitățile să devină modele pentru cetățeni și actori locali în domeniul folosirii raționale a energiei.

Principalul obiectiv a fost de a îmbunătăți capacitatea autorităților și a agențiilor locale de management al energiei din 10 țări, noi state membre ale U.E. și Croația, în vederea unei mai bune gestionări a domeniului energiei. În cadrul proiectului MODEL a fost dezvoltată Metodologia Cadru Comună pentru realizarea Planurilor Municipale de Energie. Mai multe detalii – aici.

Competiția Premiile Model a fost organizată pentru a promova și răsplăti eforturile celor mai bune orașe pilot Model. În 2008 și 2009 au fost organizate cele două ediții ale Premiilor Model, la care au fost invitate să participe municipalitățile din Noile State Membre, în special cele 43 de orașe pilot din cadrul proiectului. Municipiul Brașov și Baia Mare au câștigat în anul 2008, la categoria „Zilele Municipale ale Energiei Inteligente”, premiile al II-lea, respectiv al II-lea, iar în anul 2009, municipiul Brașov a câștigat cel de-al II-lea loc la competiția orașelor MODEL.

Mai multe detalii – aici.