Primul Apel pentru finanțare EUCF s-a desfășurat în intervalul 25 mai – 02 octombrie 2020

EUCF, inițiativă în sprijinul autorităților locale și asocierilor acestora din cele 27 State Membre ale UE și Regatul Marii Britanii, creată în vederea dezvoltării Conceptelor de Investiții în scopul punerii în aplicare a planurilor de acțiune privind energia și clima, a închis primul apel pentru proiecte în data de 02 octombrie 2020. România este reprezentată prin 7 orașe care au aplicat pentru finanțare: Alba Iulia, Arad, Botoșani, Deva, Oradea, Târnăveni și Zalău.

Calendarul apelurilor viitoare

Durata inițială a primului apel (2 luni) a fost prelungită în baza circumstanțelor extraordinare cauzate de epidemia Covid-19.

Conceptele de Investiții, respectiv studii de prefezabilitate, analize ale barierelor de piață sau ale părților interesate, analize juridice și de guvernanță, toate sunt utile în identificarea proiectelor necesare. Ca strategie de finanțare și foaie de parcurs pentru punerea în aplicare, aceste Concepte de Investiții reprezintă un prim pas către un plan financiar cu drepturi depline.

Un proces de aplicare simplu și transparent în limba română permite autorităților locale să participe la apelul de finanțare în limitele propriilor resurse. Pe parcursul aplicării, autoritățile locale vor primi asistență în limba română, prin intermediul expertului național.

Solicitanții declarați câștigători vor avea ocazia consolidării capacităților pentru dezvoltarea unor pachete de investiții solide și vor primi ajutor financiar de până la 60.000 EUR. Sursele pentru finanțarea implementării acestor strategii pot rezulta ulterior atât din sectorul privat (bănci de dezvoltare, bănci comerciale etc.), platforme naționale de investiții, cât și din alte programe finanțate de UE, precum Fondul European pentru Investiții Strategice (EFSI), Fondul European Structural de Investiții (ESIF), facilitățile de asistență pentru dezvoltarea proiectelor (PDA), ca de ex. programul ELENA al Băncii Europene de Investiții.

Considerând multe dintre barierele cu care se confruntă în special municipalitățile mici și mijlocii, cum ar fi resursele umane și financiare limitate, lipsa de experiență și expertiza în dezvoltarea pachetelor de investiții și, în general, abordările conservatoare în privința finanțării proiectelor, EUCF intervine și sprijină investițiile locale în domeniul energiei sustenabile și al eficienței energetice.

Avantajele aplicațiilor depuse de Asocierile de UAT-uri
După închiderea apelului, evaluatorii vor avea la dispoziție 2 luni pentru verificarea cererilor. Evaluarea va avea în vedere nivelul economiilor de energie și al investițiilor preconizate, precum și criterii calitative (implicarea părților interesate, structura de guvernanță etc.). Pornind de la faptul că economiile de energie și investițiilor ar putea crește prin agregarea proiectelor, autoritățile locale și asocierile acestora sunt încurajate să își unească forțele și resursele pentru a depune cereri comune.

Pentru mai multe informații, consultați ghidul solicitantului pe site-ul EUCF sau descărcați Descrierea Apelului.