DESPRE EUCF

Prezentare EUCF

OBIECTIVE

European City Facility (EUCF) urmărește să sprijine autoritățile locale în elaborarea Conceptelor de Investiții (CI) pentru implementarea măsurilor din planurile locale de acțiune privind clima și energia.

SUPORT FINANCIAR

EUCF oferă subvenții de 60.000 euro pentru dezvoltarea Conceptelor de Investiții.

ELIGIBILITATE

EUCF este destinat tuturor autorităților locale și asocierilor acestora din cadrul celor 27 State Membre UE și din Regatul Marii Britanii. Solicitanții trebuie să dețină un plan pentru energie și climă, aprobat politic. Acesta poate fi PAED (Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă) sau PACED (Plan de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă), elaborate în cadrul Convenției Primarilor, ori planuri cu ambiții similare având obiective în domeniul climei și energiei, stabilite cel puțin pentru anul 2020.

În plus, solicitanții trebuie să dovedească angajamentul politic pentru dezvoltarea Conceptului de Investiții printr-o scrisoare de suport, semnată de Primar sau un alt reprezentant politic relevant.

Solicitanții se angajează să respecte perioada de monitorizare EUCF de doi ani, prin prezentarea a două formulare care includ cifre cheie.

Verificați eligibilitatea Autorității Locale aici.

FINANȚARE

EUCF finanțează activități precum studii de fezabilitate, analize de piață, de risc, juridice, economice sau financiare, analize privind părțile interesate sau alte studii necesare pentru dezvoltarea Conceptului de Investiții. Aceste activități pot fi realizate de personalul angajat sau de experți subcontractați.

Grantul nu poate finanța în mod direct investiții reale, dar acoperă costurile pentru mobilizarea resurselor și serviciilor de acces în dezvoltarea unui Concept de Investiții.

CRITERII

Cererile de aplicare vor fi evaluate în baza a 5 criterii:

  1. Dimensiunea investiției;
  2. Economiile de energie;
  3. Structura de guvernanță;
  4. Implicarea părților interesate;
  5. Alinierea la obiectivele EUCF.

Mai multe detalii privind procesul de evaluare puteți găsi în Ghidul Aplicantului.

AVANTAJE PENTRU ASOCIERILE DE UAT-uri

În conformitate cu obiectivele EUCF, autoritățile locale sunt încurajate să se asocieze și să depună cereri comune, pentru a crește nivelul țintelor propuse și șansele de reușită. Doriți să aplicați în cadrul unei asocieri de autorități locale? Verificați site-ul EUCF pentru a afla ce trebuie luat în considerare în cazul aplicărilor comune.

CALENDAR

CUM PUTEȚI APLICA

Depunerea cererilor de aplicare se face în două etape: verificarea eligibilității și aplicația completă.

Formularul de aplicare este accesibil online pe site-ul EUCF la „Aplicare online”.

Pentru mai multe detalii despre Procesul de Aplicare, accesați acest link.

APELURI REGIONALE

În cadrul EUCF au loc patru apeluri pentru aplicare. Apelurile sunt organizate în paralel pentru trei regiuni geografice din cadrul Uniunii Europene (plus Regatul Marii Britanii):

DETALII, SUPORT și ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Vă rugăm să parcurgeți Ghidul Aplicantului și secțiunea de Întrebări Frecvente pe site-ul EUCF, înainte de a aplica pentru finanțare. De asemenea, vă rugăm să urmăriți webinar-ul dedicat lansării EUCF aici și prezentarea generală a instrumentului financiar aici. Pentru întrebări și alte detalii specifice, vă puteți adresa Biroului EUCF sau Expertului Național.