Paşii pe care trebuie să îi urmaţi pentru a deveni Semnatar sunt: