Paşii pe care trebuie să îi urmaţi pentru a deveni Semnatar sunt:

 • Citiţi Angajamentul care descrie practic Convenţia Primarilor şi la ce se angajeaza Municipalitatea Semnatară
 • Pe baza acestui angajament, se ia Hotararea de Consiliu Local privind acordul semnării Convenţiei Primarilor şi împuternicirea Primarului pentru a semna
 • Se completează Formularul de adeziune în două exemplare, atât în engleză , cât şi în limba română
 • Formularele, împreuna cu HCL-ul, se transmit scanate pe email şi în format fizic prin poştă, la sediul Biroului Convenţiei Primarilor

 • Coordonatele Biroului Convenţiei Primarilor:


  Covenant of Mayors Office
  1 Square de Meeûs
  1000-Brussels (Belgium)
  +32 2 504 7862
  | info@eumayors.eu

  După ce se vor primi aceste documente la sediul Biroului Convenţiei Primarilor, veţi primi confirmarea şi dl. Primar va fi invitat la Ceremonia Oficială de Semnare a Convenţiei Primarilor, la Bruxelles. După semnare, veţi avea un cont de membru pe site-ul Conventiei – www.eumayors.eu, care va trebui completat, realizat profilul municipiului, introdus contacte ale persoanelor responsabile de Convenţie din cadrul autorităţii locale etc.

  ______________________________________________________________________________________________

  După ce Municipiul devine Semnatar, se vor urma paşii de mai jos:

  PASUL 1 – După semnarea Convenţiei Primarilor

 • Crearea de structuri administrative adecvate
 • Inventarul emisiilor & dezvoltarea SEAP (Sustainable Energy Action Plan/Plan de Acţiuni privind Energia Durabilă)
 • PASUL 2 – Depunerea Planului de acţiune privind energia durabilă (SEAP)în decurs de un an de la emiterea Hotărârii de Consiliu Local privind semnarea Convenţiei

 • Punerea în aplicare a planului de acţiune privind energia durabilă
 • Monitorizarea implementării
 • PASUL 3 – Prezentarea rapoartelor de implementare

  Descărcaţi Broşura „Aderaţi la Convenţia Primarilor! Un suflu european pentru strategia locală Energetică şi de Mediu!” – format pdf.


  Biroul tehnic OER
  , în calitate de Structură Suport a Convenţiei Primarilor, vă sta la dispozitie.