Asociaţia „Oraşe Energie România” vă face cunoscute cele mai recente ştiri legate de activitatea OER, precum şi proiectele câştigate în numele Asociaţiei, care se vor desfăşura începând cu anul 2012:

1.NET-COM

• Proiect finanţat prin Programul Intelligent Energy Europe şi coordonat de reţeaua Energy Cities
• Aveţi ataşat abstractul proiectului, consorţiul de implementare, obiective propuse şi rezultate aşteptate
• În documentul ataşat, veţi găsi 10 motive pentru a participa la Platforma de Dialog

Descărcaţi rezumatul proiectului NET-COM aici.


2.BUILD UP SKILLS Romania, acronim ROBUST

• Acest proiect este finanţat prin intermediul Programului Intelligent Energy Europe
• Se referă la calificarea forţei de muncă necesare în domeniul eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabile în clădiri pentru îndeplinirea obiectivelor 2020
• Aveţi ataşată descrierea proiectului, iar echipa OER vă va pune la dispoziţie informările, rezultatele şi know-how-ul pe măsură ce proiectul înaintează

Descărcaţi rezumatul proiectului ROBUST aici.

3.“Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodăriile şi comunităţile cu venituri mici din România”- un proiect PNUD-GEF

• Acest proiect va contribui la înlăturarea barierelor din calea procesului de implementare a măsurilor de eficienţă energetică în gospodăriile şi comunităţile cu venituri reduse din România, în încercarea de a reduce lipsa combustibililor
• Partener de Implementare: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
• Parteneri ai proiectului: Ministerul Mediului şi Pădurilor, Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România, Consiliul Roman pentru Clădiri Verzi, Primăriile Municipiilor: Craiova, Calafat, Petroşani, Petrila, Vulcan, Calan
• Grupul de lucru Inter-Organizaţional înfiinţat la nivel naţional are rolul de a formula recomandări de îmbunătăţire a politicilor şi a planurilor de acţiune pentru eficienţă energetică care se adresează în mod specific populaţiei şi comunităţilor cu venituri reduse. Grupul de lucru se va reuni oficial de cel puţin două ori pe an, la care se vor adăuga consultările multilaterale cu MDRT, UNDP şi ceilalţi parteneri din proiect.

Dna. Camelia RAŢĂ – Director Executiv OER va participa la prima întâlnire a Grupului de Lucru Inter-Organizaţional pentru “Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodăriile şi comunităţile cu venituri mici din România” – un proiect PNUD-GEF