CE a aprobat Schema de sprijin a României în domeniul surselor regenerabile de energie, bazată pe certificate verzi.

Comisia Europeană a constatat că planul României de a sprijini producţia de energie din surse regenerabile este în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, în special datorită faptului că acesta creează stimulente clare pentru creşterea utilizării surselor regenerabile de energie, cuprinzând totodată măsuri de salvgardare pentru a limita denaturările concurenţei.

Sistemul este conceput pentru a asista România în atingerea, până în 2020, a ţintelor obligatorii privind energia din surse regenerabile, stabilit în temeiul legislaţiei UE.

Mai multe informaţii aici.