Asociaţia „Oraşe Energie România” (www.oer.ro) a lansat la Braşov, în luna aprilie 2014, prima reţea din România axată pe conceptul de Planificare a Mobilităţii Urbane Durabile. Rețeaua ENDURANCE îşi propune să aducă la aceeaşi masă deopotrivă municipalităţi interesate de planificarea mobilității şi specialişti, experţi şi reprezentanţi ai autorităţilor în domeniu.

Crearea reţelei s-a realizat prin intermediul proiectului european ENDURANCE (www.epomm.eu/endurance), finanţat prin programul Intelligent Energy Europe al Comisiei Europene. Din consorţiul proiectului fac parte 29 de parteneri din 25 ţări europene, iar Asociaţia „Oraşe Energie România” este coordonatorul naţional al proiectului.

Au fost transmise invitaţii de aderare la reţeaua ENDURANCE Membrilor OER – 36 de municipalităţi şi 2 zone metropolitane – precum și celor 7 Poli de Creștere și Municipiului București, pentru a se delimita clar grupul ţintă interesat de problematica Mobilităţii Urbane Durabile. Municipalităţile pentru care mobilitatea reprezintă un obiectiv major şi care au în vedere implementarea de măsuri menite să asigure tranziţia de la activităţile izolate din domeniul transportului, spre o politică locală complexă şi integrativă, s-au alăturat rețelei ENDURANCE România.

În accepţiunea specialiştilor, mobilitatea depăşeşte măsurile clasice prevăzute pentru sistematizarea circulaţiei sau fluidizarea traficului. Abordarea modernă a mobilităţii presupune integrarea echilibrată a domeniilor precum Managementul Energiei, Protecţia Mediului, Amenajarea Teritoriului, Accesabilitatea și Securitatea în Trafic, alături de dimensiunile socio-economico-culturale ale vieţii de zi cu zi a cetăţenilor.

În România, primele Planuri de Mobilitate au fost realizate printr-un program naţional de finanţare, în cei 7 Poli de Creştere şi în Municipiul Bucureşti.

Prima Conferinţă Naţională ENDURANCE s-a desfășurat în perioada 10-11 aprilie 2014 și l-a avut ca invitat pe dl. Siegfried RUPPRECHT, Director Executiv al RUPPRECHT CONSULT, realizatorul ghidului „Dezvoltarea şi Implementarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă”. Acest ghid (www.mobilityplans.eu) propune o metodologie dezvoltată prin implicarea resurselor şi experienţelor din peste 26 ţări europene. Reprezentanţii acestor ţări au contribuit prin:

 • Expertiză şi practici de succes propuse de specialiştii în transport şi mobilitate
 • Interviuri desfăşurate cu actorii cheie şi cetăţenii implicaţi direct în proces
 • Colaborarea a 168 experţi reuniţi în conferinţe şi seminarii.

Mobilitatea, aşa cum a fost descrisă şi promovată în cadrul primului Seminar ENDURANCE, se diferenţiază de un simplu Studiu de Trafic sau un Plan de Transport prin:

 • Definirea viziunii pe termen lung şi foarte lung (începând de la minimum 10 ani)
 • Abordarea participativă (sondaje în rândul cetăţenilor, actorilor cheie, a factorilor de decizie)
 • Integrare pe orizontală şi verticală (colaborarea între departamentele aceleiaşi instituţii)
 • Nivel de referinţă (o analiză concretă iniţială), obiective măsurabile şi activităţi caracterizate de un orizont de timp realist şi responsabili reali; pe scurt: un plan de acţiuni coerent
 • Monitorizare, raportare şi actualizare permanentă (acest instrument este un plan viu, care trebuie adaptat de câte ori este necesar, în funcţie de rapoartele de monitorizare şi evaluare, fiind practic imposibil să nu fie actualizat în cei minimum 10 ani planificaţi)
 • Considerarea tuturor costurilor externe, directe sau indirecte, provenite din utilizarea tuturor modurilor de transport în teritoriu (cu alte cuvinte, de ex.: dacă infrastructura este deficitară şi cetăţenii nu-şi pot transporta copiii spre şcoală decât cu autoturismul personal, costurile indirecte implicate pe termen lung vor fi vizibile în sistemul Social sau chiar de Sănătate).

Prezentările susținute în cadrul Conferinței și Seminarului ENDURANCE pot fi consultate accesând pagina dedicată evenimentului.

Cea de-a doua Conferință Națională ENDURANCE a avut loc în perioada 22-23 aprilie 2015 și s-a concentrat pe teme legate de Planuri de Mobilitatea Urbană Durabilă și educaţie ”Verde” în sistemul de învăţământ pre-universitar.

Cel de-al doilea Seminar ENDURANCE a fost susţinut de dna. Aura RĂDUCU (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), dl. Cezar GROZAVU (Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) şi dna. Camelia RAŢĂ (Director Executiv OER).

Prezentările susținute în cadrul Conferinței și Seminarului ENDURANCE pot fi consultate accesând pagina dedicată evenimentului.

Cea de-a treia Conferință Națională ENDURANCE a găzduit al doilea „Eveniment European privind Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă”, desfășurat sub titlul „Mobilitate durabilă pentru toți”, la București, în perioada 16-17 iunie 2015. Mai multe informații, precum și prezentările susținute în cadrul conferinței, pot fi consultate accesând:
http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2816

Cel de-al treilea Seminar ENDURANCE s-a derulat în data de 15 iunie 2015 și s-a adresat municipalităților interesate de transportul urban și planificarea mobilității, având ca principal obiectiv informarea participanților cu privire la:

 • Rolul politicii de transport urban și planificarea mobilității în România
 • Sursele de finanțare pentru pregătirea, dezvoltarea și implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă
 • Conceptul planului de mobilitate, principalii pași și beneficiile acestuia
 • Identificarea soluțiilor pentru a depăși barierele în implementarea planului de mobilitate.

Mai multe informații și prezentările susținute în cadrul seminarului pot fi consultate accesând:
http://www.eltis.org/participate/events/seminar-sustainable-urban-mobility-plans-romania

Rețeaua ENDURANCE România este găzduită de Platforma Europeană a Managementului Mobilității – EPOMM:
http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2809&country=ro

Membrii rețelei ENDURANCE România:

Pentru orice informaţii suplimentare, echipa OER vă stă la dispoziţie.