Asociaţia „Oraşe Energie România” (www.oer.ro) a lansat la Braşov, în luna aprilie 2014, prima reţea din România, axată pe conceptul de Planificare a Mobilităţii Urbane Durabile. Această reţea îşi propune să aducă la aceeaşi masă deopotrivă municipalităţi interesate de Mobilitatea Urbană Durabilă şi specialişti, experţi şi reprezentanţi ai autorităţilor din domeniu.

Crearea reţelei s-a realizat prin intermediul proiectului european ENDURANCE (www.epomm.eu/endurance), finanţat prin programul Intelligent Energy Europe al Comisiei Europene. Din consorţiul proiectului fac parte 29 de parteneri din 25 ţări europene, iar Asociaţia „Oraşe Energie România” este coordonatorul naţional al proiectului în România.

Invitaţii de aderare la reţeaua ENDURANCE au fost transmise Membrilor OER – 33 de municipalităţi şi o zonă metropolitană – pentru a se delimita clar grupul ţintă interesat de problematica Mobilităţii Urbane Durabile. Municipalităţile pentru care domeniul Mobilităţii are o importanţă majoră şi care au în vedere implementarea de măsuri menite să asigure tranziţia de la activităţile izolate din domeniul Transportului, spre o politică locală complexă şi integrativă, au dat curs invitaţiei OER. Aceste municipalităţi au numit oficial responsabili din cadrul autorităţilor locale pentru colaborarea cu Asociaţia OER, în proiectul ENDURANCE.

Mobilitatea, în accepţiunea specialiştilor, depăşeşte măsurile clasice prevăzute pentru sistematizarea circulaţiei sau fluidizarea traficului. Abordarea modernă a Mobilităţii presupune integrarea echilibrată a domeniilor precum Energia, Protecţia Mediului, Amenajarea Teritoriului, Accesabilitatea, Securitatea în Trafic, alături de dimensiunile Economice, Sociale şi Culturale ale vieţii de zi cu zi a cetăţenilor.

Potrivit Centrului de Cercetare în Transport (www.transport-research.info), sectorul transporturilor reprezintă aproximativ 30% din consumul final de energie în Uniunea Europeană. Autoturismele şi vehiculele în regim de lucru uşor şi greu sunt responsabile pentru 80% din energia finală consumată în sectorul transporturilor. Acesta este segmentul în care o municipalitate are mai puţine pârghii de acces, confruntându-se cu lipsa acută a datelor, în privinţa emisiilor de CO2 provenite din transportul privat şi comercial. De asemenea, unele municipalităţi se confruntă cu lipsa capacităţii instituţionale de a planifica transportul într-un mod sustenabil.

Din acest motiv, realizarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă ar rezolva o parte din aceste probleme şi ar oferi autorităţilor locale posibilitatea de a lua măsuri exact în sectoarele mari consumatoare de energie care, în mod inevitabil, conduc la cantităţi majore de emisii ale gazelor cu efect de seră. În România, primele Planuri de Mobilitate vor fi realizate printr-un program naţional de finanţare, în cei 7 Poli de Creştere şi în Municipiul Bucureşti.

Invitatul special al primei Conferinţe Naţionale ENDURANCE a fost dl. Siegfried RUPPRECHT, Director Executiv al RUPPRECHT CONSULT, realizatorul ghidului „Dezvoltarea şi Implementarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă”. Acest ghid (www.mobilityplans.eu) propune o metodologie dezvoltată prin implicarea resurselor şi experienţelor din peste 26 ţări europene. Reprezentanţii acestor ţări au contribuit prin:

  • Expertiză şi practici de succes propuse de specialiştii în Transport şi Mobilitate
  • Interviuri desfăşurate cu actorii cheie şi cetăţenii implicaţi direct în proces
  • Colaborarea a 168 experţi reuniţi în conferinţe şi seminarii.

Mobilitatea, aşa cum a fost descrisă şi promovată în cadrul Primei Conferinţe Naţionale ENDURANCE, se diferenţiază de un simplu Studiu de Trafic sau un Plan de Transport prin:

  • Definirea viziunii pe termen lung şi foarte lung (începând de la minimum 10 ani)
  • Abordarea participativă (sondaje în rândul cetăţenilor, actorilor cheie, a factorilor de decizie)
  • Integrare pe orizontală şi verticală (colaborarea între departamentele aceleiaşi instituţii)
  • Nivel de referinţă (o analiză concretă iniţială), obiective măsurabile şi activităţi caracterizate de un orizont de timp realist şi responsabili reali; pe scurt: un plan de acţiuni coerent
  • Monitorizare, raportare şi actualizare permanentă (acest instrument este un plan viu, care trebuie adaptat de câte ori este necesar, în funcţie de rapoartele de monitorizare şi evaluare, fiind practic imposibil să nu fie actualizat în cei minimum 10 ani planificaţi)
  • Considerarea tuturor costurilor externe, directe sau indirecte, provenite din utilizarea tuturor modurilor de transport în teritoriu (cu alte cuvinte, de ex.: dacă infrastructura este deficitară şi cetăţenii nu-şi pot transporta copiii spre şcoală decât cu autoturismul personal, costurile indirecte implicate pe termen lung vor fi vizibile în sistemul Social sau chiar de Sănătate).

Dată fiind tema evenimentului, la conferinţă au participat reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, ai Polului de Creştere Braşov, ai municipalităţilor membre ale Asociaţiei OER şi ai agenţiilor de management energetic din ţară.

În decursul celor doi ani de implementare rămaşi în ciclul de viaţă al proiectului european ENDURANCE, Asociaţia OER va mai organiza cel puţin două Conferinţe Naţionale, încercând astfel să devină structură de suport în domeniul Mobilităţii şi să aducă experţi consacraţi la nivel european, pentru a sprijini acele municipalităţi interesate în definirea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.

Pentru orice informaţii suplimentare, echipa OER vă stă la dispoziţie.
* * *