Echipa OER a realizat recent un interviu cu dl. Constantin Toma, Primarul Municipiului Buzău, pentru a afla ce pași întreprinde administrația locală pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale comunității, pentru a deveni un oraș competitiv și cu emisii reduse de CO2.

OER: Ce măsuri întrevedeți pentru redresarea post-pandemie?

C.T.: Orice proces de redresare economică trebuie să plece de la infrastructură. Soluția noastră este inițierea cât mai multor proiecte de infrastructură cu finanțare externă pentru a angrena mecanismul în care sunt cuprinși agenții economici. O parte a proiectelor de infrastructură majoră – străzi principale, rețele de apă și canalizare, reabilitare clădiri – vor intra în execuție în 2021. S-au pregătit proiecte de infrastructură cu finanțare externă care vor urma anul acesta parcursul de aprobare, astfel încât angrenarea agenților economici să-și păstreze continuitatea, în paralel cu dezvoltarea unor proiecte care au drept scop crearea de lanțuri economice noi în industrie și agricultură, prin utilizarea de resurse care până acum erau considerate deșeuri; conexarea în proiecte SMART a industriilor: apă, energie, mediu, agricultură.

OER: Cum plănuiți să asigurați sustenabilitatea creșterii economice?

C.T.: Prin implementarea măsurilor de economie circulară și eficiență energetică, în paralel cu măsuri SMART de susținere a proceselor serviciilor. Economia circulară este importantă pentru că generează noi locuri de muncă în procese care vor utiliza drept resursă deșeurile sau resursele neutilizate ale economiei locale. Aceste mici afaceri locale (IMM-uri/ clustere) vor genera concepte noi de afaceri și, în timp, se pot transforma în business-uri mari creând o piață nouă de resurse și produse, ulterior investitorii având un interes economic să le dezvolte și să le rafineze prin tehnologii inovative. Noile concepte de afaceri vor avea și rolul de a reduce impactul asupra mediului, adică vor fi considerate procese economice curate care nu vor genera emisii sau vor contracara emisiile create de mediul economic actual.

OER: Ce măsuri de economie circulară planificați la nivel local?

C.T.: Am implementat „Școala circulară”, măsuri de reintroducere în circuitul natural al apei pluviale sau de reutilizare a apei pluviale în cât mai multe circuite. Măsurile se vor reflecta și în reglementări urbanistice, astfel încât procesele de eficiență energetică, reutilizare sau reciclare care au constituit proiecte pilot, să facă parte din toate proiectele pentru care se emite autorizație de construcție.

OER: Cooperați cu sectorul privat în aplicarea măsurilor?

C.T.: Cooperăm cu toți agenții economici, în fapt strategia la nivelul orașului a fost construită în cooperare cu un eșalon dintre cei mai mari agenți economici din Buzău, cărora le aducem la cunoștință și le solicităm definirea de obiective pentru toate strategiile la nivel de municipiu.

OER: Ce loc ocupă tranziția energetică și acțiunile climatice în agenda locală? În actualul context, câștigă sau își pierd prioritatea?

C.T.: Eficiența energetică și acțiunile de contracarare a schimbărilor climatice sunt factori decisivi în toate strategiile la nivel local și sunt cuprinse în proiectele dezvoltate. Mai mult, sunt criterii de stabilire a acțiunilor de economie circulară fiind interdependente. În actualul context rămân prioritare deoarece toate proiectele au indicatori de mediu și eficiență energetică.

OER: Cum implicați societatea civilă în planificarea locală urbană? Aveți acțiuni menite să angajeze cetățenii în procesul decizional?

C.T.: În actualul context am creat întâlniri pe platforma Zoom pentru toate proiectele mari ale orașului pentru implicarea societății civile/ chestionare/ publicare pe site-ul Primăriei.

OER: Ce strategii locale aveți care susțin demersul reducerii emisiilor GES?

C.T.: Avem Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă 2021-2025, aflat în proces de avizare; avem proiecte pentru plantare de arbori; avem facilități de taxe locale pentru mașini electrice.

OER: Care sunt pașii imediat următori în economia circulară la nivelul Municipiului Buzău?

C.T.: Stabilirea de acțiuni concrete în cooperare cu Coaliția pentru Economie Circulară din România, societatea civilă, parteneri externi pentru implementare de măsuri de bună practică; proiectul Smart-Green-Water-Circular Buzău prin care se va crea un ghid de măsuri pentru managementul deșeurilor și al apei, eficiență energetică, educare în școli. Proiectul este realizat în parteneriat cu Ministerul Federal German al Mediului.