• Promovarea principiilor de dezvoltare durabilă energetică în comunităţile locale
  • Promovarea politicilor de planificare energetică a teritoriului şi a resurselor energetice pentru a face faţă schimbărilor climatice
  • Implicarea în iniţiative inovatoare la nivel local pentru planificarea energetică municipală, ex. Proiectul European MODEL (Managementul Domeniilor Energetice în cadrul Autorităţilor Locale) / ghid pentru factorii de decizie şi experţii municipali pentru Planificarea Energetică Municipală, organizarea Zilelor Municipale ale Energiei Inteligente
  • Promovarea şi încurajarea diseminării informaţiilor asupra bunelor practici, politicilor energetice eficiente, a tehnologiilor, echipamentelor şi a surselor de energie regenerabile prin intermediul schimbului de experienţă transfer de know-how şi punerea în aplicare a proiectelor comune
  • Participarea în proiecte europene pentru armonizarea problematicii energetice locale în contextul european
  • Promovarea iniţiativelor locale în faţa factorilor de decizie la nivel local, naţional şi european