Denumirea completă a proiectului este “Managementul Domeniilor Energetice în cadrul Autorităţilor Locale” – MODEL şi este finanţat prin programul Energie Inteligentă pentru Europa. Scopul proiectului este de a încuraja municipalităţile să devină modele pentru cetăţeni şi actori locali în domeniul folosirii raţionale a energiei.

Factorii de decizie din 43 de oraşe pilot din 10 ţări noi membre ale UE şi Croaţia au decis să se implice în acest proiect şi şă adopte măsuri concrete de eficienţă energetică pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor:

- desemnarea de manageri energetici municipali
- crearea unui departament energetic
- planuri locale de acţiune şi sisteme informaţionale în domeniul energiei
- găsirea surselor de finanţare pentru investiţii
- îmbunătăţirea comunicării cu cetăţenii în domeniul energiei

Comunicarea cu cetăţenii este foarte importantă. În oraşele pilot se vor organiza anual Zilele Municipale ale Energiei Inteligente pentru a arăta cetăţenilor metode simple de economisire a energiei în acţiunile cotidiene. Municipalităţile vor crea cadrul favorabil implementării măsurilor de economisire a energiei de către cetăţeni şi vor deveni un exemplu pentru aceştia, prin măsurile aplicate în domeniul public.

Proiectul MODEL este sprijinit de programul Intelligent Energy Europe şi ADEME, Agenţia Naţională de Management al Energiei şi Mediului din Franţa.