European Energy Efficiency Fund

Lansat: 01 iulie 2011
Perioadă: 01 ianuarie 2011 – 31 martie 2014 (proiecte începute la 01.01.2011 pot obţine finanţare retroactiv)

Fondul oferă finanţare pentru proiecte şi pentru asistenţă tehnică şi a fost dezvoltat în comun de Comisia Europeană şi de Banca Europeană de Investiţii.

Fondurile disponibile sunt de 265 mil. EUR:
• Comisia Europeană – 125 mil. EUR
• Banca Europeană pentru Investiţii – 75 mil. EUR
• Cassa Depositi e Prestiti SpA – 60 mil. EUR
• Deutsche Bank – 5 mil. EUR

Fondul doreşte să atragă şi investitori publici sau privaţi. Obiectivul fondului este de a beneficia de aproximativ 800 de mil. EUR, suma finală va depinde de atragerea de investiţii suplimentare (atât publice cât şi private) şi de portofoliul de investiţii.

Ce tip de proiecte de investiţii vor fi sprijinite de acest Fond?

EEE-F va investi în soluţii care permit economia de energie, în eficienţa energetică şi în bazate pe surse regenerabile de energie, în special în mediul urban. Investiţiile durabile din punct de vedere energetic de către autorităţile publice locale, regionale şi (acolo unde este cazul) naţionale, pot include: măsuri de economisire a energiei în clădirile publice şi private, investiţii în cogenerare de înaltă eficienta (CHP), inclusiv micro-cogenerare şi reţele de termoficare, investiţii în surse de energie regenerabile descentralizate, inclusiv micro-generare, transport urban curat, modernizarea infrastructurii, cum ar fi iluminatul stradal şi reţelele inteligente, precum şi investiţii în energiile durabile cu un potenţial pentru inovare şi creştere.

Cine poate aplica pentru finanţare?

Potenţialii beneficiari sunt autorităţile publice, de preferinţă la nivel local şi regional, precum şi societăţi publice sau private, care acţionează în numele acestor autorităţi publice, cum ar fi furnizorii de utilităţi locali (electricitate, agent termic), companiile de servicii energetice (ESCO), companii de transport public.

Autorităţile locale trebuie să demonstreze în cadrul procesului de selecţie „obiective concrete pentru atenuarea schimbărilor climatice“ – cum ar fi semnarea Convenţiei Primarilor.

Ce servicii de finanţare sau servicii suplimentare va oferi EEE-F?

EEE-F, care va fi gestionat de Deutsche Bank, va oferi o gamă largă de produse financiare, cum ar senior & junior loans , garanţii sau participare la capital. În plus, aproximativ 20 de milioane EUR din finanţare EEEF vor fi disponibile sub formă de granturi pentru servicii de dezvoltare de proiect (asistenţă tehnică). Fondurile disponibile pentru activităţile de sensibilizare realizate de autorităţile naţionale / regionale care gestionează fonduri structurale / de coeziune în domeniul energiei durabile sunt de aproximativ 1 milion EUR.

Proiectele de asistenţă tehnică şi facilitatea ELENA

Activităţile de asistenţă tehnică oferite în cadrul EEE-F se adresează proiectelor de investiţii finanţate de către fond. Costul acestor proiecte de investiţii poate fi mai mic de 50 milioane de euro.
Facilitatea ELENA, care a fost lansată în decembrie 2009, în comun de Comisie şi de Banca Europeană de Investiţii, oferă subvenţii care acoperă până la 90% din costurile de asistenţă tehnică pentru autorităţile locale pentru elaborarea programelor de investiţii în surse durabile de de energie mai mari de 50 de milioane EUR. ELENA nu furnizează finanţare pentru costurile de finale de investiţii, ci pregăteşte proiecte pentru finanţare din alte surse publice sau private.

Modalitatea de aplicare pentru finanţarea de proiecte şi / sau asistenţă tehnică?

Persoană de contact: Silvia Kreibiehl – Deutsche Bank (silvia.kreibiehl@db.com ). Solicitanţii vor trebui să prezinte o propunere de proiect în conformitate cu domeniul de aplicare şi obiectivele Fondului, să respecte criteriile de eligibilitate şi de selecţie şi prevederile legislaţiei UE aplicabile în domeniul specific al proiectului (de exemplu, Directiva Clădirilor sau Directiva privind energia regenerabilă). Grant-uri pentru asistenţă tehnică pot fi oferite pentru serviciile de dezvoltarea proiectului, inclusiv consiliere financiară. Cererile de finanţare vor fi aliniate cu normele din cadrul mecanismului de ELENA.

Translate »