Prezentare generală

Oraşe Energie în RomâniaOER este o organizaţie neguvernamentală, reunind în anul 2022 un număr de 31 membri (municipalităţi), interesați de creșterea eficienţei energetice în serviciile publice urbane (încălzire, iluminat public, alimentare cu apă şi gaz, colectarea, depozitarea şi transportul deşeurilor menajere etc.) şi de promovarea surselor de energie regenerabile şi a mobilității urbane durabile.

Asociaţia “Oraşe Energie în România” a fost înfiinţată în anul 1995, prin Programul PHARE, cu sprijinul reţelei europene Energy-Cities, al cărei membru este din anul 1997. Începând din anul 2009, Asociaţia OER este “Structura Suport” pentru oraşele din România care au aderat la Convenţia Primarilor.

Reţeaua OER este un instrument util în diseminarea informaţiilor tehnice şi comerciale, cu privire la echipamentele, tehnologiile şi politicile locale în domeniul energetic.

 

Asociaţia OER

Principalele activităţi

 • Participarea la proiecte regionale, naţionale şi europene
 • Organizarea de conferinţe, seminarii şi alte reuniuni la nivel local, regional, naţional şi internaţional
 • Instruirea reprezentanţilor autorităţilor locale
 • Publicarea şi distribuirea de buletine informative şi a altor publicaţii de specialitate
 • Schimb de experienţă între membrii reţelei şi asociaţii sau alte organisme similare
 • Constituirea unei baze de date la nivel local şi naţional
 • Consultanţă şi recomandări legate de legislaţie pentru membri
 • Sprijinirea autorităţilor locale în conceperea şi urmărirea unei politici locale energetice şi de mediu eficiente
 • Reprezentarea membrilor săi şi a intereselor acestora în raport cu instituţiile naţionale
 • Promovarea politicilor locale energetice eficiente şi a surselor de energie regenerabile în rândul membrilor săi.

Obiectivele asociației

 • Informare/ consultanţă pentru membrii săi
 • Suport în definirea strategiilor energetice locale pe termen scurt, mediu şi lung pentru autorităţile locale
 • Susţinerea iniţiativelor locale în domeniul utilizării eficiente a energiei, pe plan naţional, la nivelul structurilor responsabile şi a factorilor de decizie.

Ca structură suport a Convenţiei Primarilor, OER

 • Promovează iniţiativa Convenţia Primarilor la nivelul municipalităţilor, sprijină şi coordonează acţiunile semnatarilor
 • Oferă asistenţă tehnică şi strategică pentru municipalităţile care doresc să participe la iniţiativă, dar care nu dispun de suficiente resurse pentru a dezvolta un Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă
 • Sprijină implementarea Planurilor de Acţiuni pentru Energie Durabilă şi organizarea de Zile ale Eficienţei Energetice
 • Facilitează dialogul între reprezentanţii autorităţilor locale semnatare şi autorităţile naţionale, în identificarea problemelor survenite şi a instrumentelor utile pentru implementarea Planurilor de Acţiuni pentru Energie Durabilă
 • Informează cu regularitate Biroul Convenţiei Primarilor de la Bruxelles, pe baza rezultatelor obţinute şi participă la implementarea strategică a Convenţiei Primarilor.