Platforma europeană a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, proiectul IEE ENDURANCE și programul JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) au organizat la București, în cadrul Universității Politehnice, un seminar referitor la Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă.
Acest eveniment s-a adresat orașelor/municipiilor interesate și/sau implicate în transportul urban și planificarea mobilității, având ca principal obiectiv informarea participanților cu privire la:
• Rolul politicii de transport urban și planificarea mobilității în România
• Sursele de finanțare pentru pregătirea, dezvoltarea și implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă
• Conceptul planului de mobilitate, principalii pași și beneficiile acestuia
• Identificarea soluțiilor pentru a depăși barierele în implementarea planului de mobilitate.

Mai multe informații și prezentările susținute în cadrul evenimentului pot fi consultate accesând:
http://www.eltis.org/participate/events/seminar-sustainable-urban-mobility-plans-romania