AMBIȚII EUROPENE → PRIORITĂȚI NAȚIONALE → REALITĂȚI LOCALE, București, 29 octombrie 2019


Sesiune de instruire pentru sectorul clădirilor în contextul noilor cerințe legislative, Brașov, 02 iulie 2019


Conferința Anuală OER 2019


Conferința Anuală OER 2018


Conferința Anuală OER 2017


Workshop „Orașe Energie România”; Sistemele de încălzire centralizată, prezent și viitor, Brașov, 23 noiembrie 2016


Seminar „Planurile de Mobilitatea Urbană Durabilă”, București, 15 iunie 2015


Conferința Anuală OER 2015


Foto: Andrei Paul