Asociația „Orașe Energie România”, în colaborare cu Biroul Convenției Primarilor de la Bruxelles, a organizat un workshop dedicat noilor angajamente ale Convenției Primarilor privind reducerea emisiilor de CO2 cu minimum 40% până în anul 2030 și adoptarea unei abordări integrate în ceea ce privește atenuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Alături de semnatarii Convenției care doresc să-și extindă spre orizontul 2030 angajamentele asumate, semnatarii suspendați au avut oportunitatea să afle ce acțiuni trebuie să întreprindă pentru a redeveni membri activi.

Sistemele de încălzire centralizată au fost abordate în cadrul workshop-ului, ca parte importantă a Planurilor de Acțiune privind Energia Durabilă. Participanții au fost informați cu privire la prezentul și viitorul sistemelor de încălzire/răcire, politici și tehnologii la nivel național, bariere și factori de impact în câteva studii de caz din România.

La eveniment au participat autorități locale, semnatare ale Convenției sau în curs de aderare, factori de decizie politică, agenții energetice, operatori de rețele și producători de energie termică, specialiști în planificare energetică. Workshop-ul a fost găzduit de Hotel Cubix, unul dintre cele 3 proiecte pilot din cadrul inițiativei Hoteluri aproape Zero Energie (www.nezeh.eu).

Descarcă:
Agendă eveniment

Prezentari:
1. Conventia Primarilor – Frederic BOYER – CoMO Bruxelles
2. Despre ProgRESsHEAT – Camelia RATA – ABMEE
3. Schema de sprijin tip bonus pentru cogenerare – Cristian PODASCA – ANRE
4. Consideratii privind eficienta economica a SACET – Virgil MUSATESCU – CNR-CME
5. HeatRoadmapEurope2050 – Catalin DRAGOSTIN – ESCOROM
6. Schimbarea sistemului de termoficare Bucuresti – Radu POLIZU – SRG
7. Prezentare STRATEGO – Bogdan ANTON – Tractebel Engineering
8. Brasov – Bariere si Factori de Impact in DH – Camelia RATA – ABMEE
9. Iasi – Serviciul Public de Termoficare – Primar Mihai CHIRICA
10. Ploiesti – Recuperarea energiei aburului cu o turbina de 2 MWe – Marius NICOLESCU – Veolia
11. Timisoara – Sisteme-de-Incalzire-Centralizata – Ivantie RUSET – Colterm SA