Titlul proiectului: PVTRIN (TRAINING OF PHOTOVOLTAIC INSTALLERS)

Contract Νr.: IEE/09/928/SI2.558379
Durata proiectului: 36 de luni (2010-2013)

Parteneri:
• Technical University Of Crete – Department of environmental engineering / Grecia/coordonator
• European Ρhοtοvοltaic Industry Association
• Building Research Establishment ltd / Marea Britanie
• Fundacion Robotiker / Spania
• Sofia Energy Centre / Bulgaria
• Energy Institute HRVOJE POZAR / Croaţia
• Agency of Braşov for the Management of Energy and Environment / România
• Technical Chamber Of Greece – Section of western Crete / Grecia
• Scientific and technical chamber of Cyprus / Cipru

Sumarul proiectului

Piaţa de sisteme fotovoltaice la nivelul Europei este în creştere şi va continua să crească, conform previziunilor actorilor din domeniu. Există un potenţial important pentru instalaţii fotovoltaice (independente sau integrate în clădiri), în special în ţările din sudul şi estul Europei. Cu toate că în aceste ţări există condiţii climatice favorabile, penetrarea sistemelor fotovoltaice este redusă. Această situaţie se va schimba, odată cu adoptarea şi integrarea tehnologiilor bazate pe surse regenerabile de energie (în particular a sistemelor fotovoltaice) care sunt sprijinite prin diferite mecanisme la nivel european.

În ciuda beneficiilor pentru mediul înconjurător, industria sistemelor fotovoltaice se va confrunta cu o serie de obstacole. Unul dintre acestea, mai ales în Europa de Sud-Est, este reprezentat de lipsa personalului calificat în instalarea şi întreţinerea sistemelor. Nu există suficienţi instalatori atestaţi pentru a implementa această tehnologie la scară mică, medie sau mare.

Proiectul PVTRIN se adresează acestei probleme prin dezvoltarea de metode de instruire pentru tehnicieni / electricieni care să fie axate pe instalarea şi întreţinerea sistemelor fotovoltaice în clădiri. Obiectivele ambiţioase al acestui proiect sunt de a instrui specialişti pe baza unor criterii şi standarde comune, multinaţionale, de a încuraja un număr mare dintre aceşti specialişti să îşi extindă cunoştinţele şi aptitudinile profesionale, de a asigura calitatea sistemelor fotovoltaice şi de a oferi credibilitate acestei tehnologii prin eliminarea într-o mare măsură a manoperei de slabă calitate.

Obiectivul principal al PVTRIN este de a dezvolta componentele cheie ale unui cadru de calificare comun, o metodologie de instruire adecvată şi o schemă de acreditare, în concordanţă cu direcţiile şi obiectivele Directivei 28/2009 a UE.

PVTRIN se axează pe:

 • Definirea unui cadru comun de cunoştinţe şi aptitudini necesare pentru instalarea şi întreţinerea eficientă a sistemelor fotovoltaice
 • Dezvoltarea de cursuri, materiale şi instrumente adecvate domeniului
 • Organizare de sesiuni de instruire pilot în fiecare dintre ţările participante la proiect
 • Diseminarea scopului şi rezultatelor proiectului, precum şi a bunelor practici din domeniu
 • Crearea unei scheme de acreditare comună
 • Actori cheie
  Proiectul PVTRIN se adresează în principal tehnicienilor / instalatorilor de sisteme fotovoltaice. În plus proiectul se adresează şi domeniului construcţiilor (ingineri, dezvoltatori, arhitecţi), instituţiilor de învăţământ, proprietarilor de instalaţii fotovoltaice şi potenţialii utilizatori, factorilor de decizie, comunităţii şi cetăţenilor.

  Obiective

 • Elaborarea şi adoptarea unui cadru profesional comun şi a unor standarde privind instruirea instalatorilor pe soluţii fotovoltaice în ţările participante în proiect
 • Asigurarea de beneficii profesionale pentru tehnicieni / instalatori formaţi, prin îmbunătăţirea competenţelor tehnice / cunoştinţelor privind sistemele fotovoltaice şi prin atestarea acestora
 • Crearea unui grup de instalatorilor calificaţi şi certificaţi în ţările participante, în vederea acoperirii nevoilor pieţei
 • Promovarea criteriilor de calitate în scopul de a spori credibilitatea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor fotovoltaice şi de a creşte încrederea potenţialilor utilizatori a dezvoltatorilor şi a planificatorilor faţă de această tehnologie
 • Creşterea numărului de instalaţii fotovoltaice în ţările participante
 • Dezvoltarea de materiale de instruire şi de instrumente specifice şi uşor de adaptat (manual, ghiduri, platforme de învăţare la distanţă (e- learning) pentru a asigura sprijin eficient instalatorilor şi actorilor cheie de la nivel local / naţional / european care activează în domeniul fotovoltaicelor
 • Diseminarea de cunoştinţe despre bunele practici şi despre „parametrii-cheie” pentru instalarea /integrarea eficientă a panourilor fotovoltaice în clădiri precum şi un ghid de greşeli frecvente
 • Facilitarea mobilităţii forţei de muncă în ţările UE
 • Implicarea factorilor de decizie şi a actorilor din domeniu în procesul de adoptare a schemei de acreditare
 • Dezvoltarea de mecanisme şi reţele pentru a facilita utilizarea la scară largă a rezultatelor proiectului şi replicarea acestuia.
 • Acţiuni
  • Analiza pieţei în ţările participante – o analiză comparativă a industriei şi a nevoilor pieţei, precum şi a perspectivelor privind instalarea şi întreţinerea de sisteme fotovoltaice în Europa;
  • Crearea de cadre profesionale comune pentru instalatori şi dezvoltarea unei metodologii de instruire comune, luând în considerare adaptarea acestora la condiţiile naţionale specifice;
  • Dezvoltarea de materiale educaţionale pentru instalatori şi traineri: ghidul trainer-ului, manual pentru instruire, documentaţie tehnică, ghiduri de bune practici şi soluţii, instrumente de instruire şi evaluare;
  • Implementare de cursuri pilot de instruire în ţările participante şi supravegherea procesului de instruire şi acreditare;
  • Audit şi evaluare a activităţilor şi rezultatelor proiectului;
  • Activităţi de diseminare şi networking la nivel european. Crearea unui mecanism pentru facilitarea transferării, replicării şi utilizării rezultatelor specifice din proiect;

  Rezultate majore – principalii indicatori cantitativi
  • O schemă de certificare funcţională pentru instalatorii de sisteme fotovoltaice;
  • Standarde comune de calitate recunoscute, cadru profesional şi metodologie de instruire – care să ţină cont de adaptările naţionale specifice;
  • Materiale de instruire / instrumente practice pentru instalatori şi pentru instructori;
  • Un portal web care să ofere o gamă largă de informaţii despre bune practici şi soluţii, despre tehnologiile disponibile, despre aspecte legislative şi financiare etc.;
  • O forţă de muncă instruită în ţările participante în proiect; o bază de date cu tehnicieni certificaţi;
  • Informarea permanentă a actorilor din domeniu;
  • Un manual de Management al Calităţii;
  • 8 sesiuni pilot de cursuri (1 în fiecare dintre ţări – în afară de UK / Belgia, 2 în România şi Grecia), cu cel puţin 160 de participanţi;
  • Documentaţia de Certificare diseminată către factorii de decizie şi cei politici la nivel European;
  • Creşterea nivelului de conştientizare asupra beneficiilor angajării unui tehnician certificat;
  • O foaie de parcurs a implementării la scară redusă a schemei de certificare a instalatorilor de sisteme fotovoltaice la nivel european.

  Beneficiile pe termen mediu şi lung ale proiectului PVTRIN sunt următoarele:
  • standarde de calitate comune la nivelul Statelor Membre UE pentru instruirea instalatorilor de sisteme fotovoltaice;
  • tehnicieni competenţi care să asigure nevoile unei pieţe în continuă creştere;
  • un grad mai ridicat de încredere în această tehnologie pentru formatorii de opinie, dezvoltatori şi utilizatori;
  • dezvoltarea naturală a pieţei de sisteme fotovoltaice în ţările participante.