Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat că începând cu 20 iulie 2011 autorităţile publice locale pot depune proiecte în cadrul “Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti”, derulat de către AFM.

Beneficiari eligibili sunt autorităţile publice locale (unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti).

Valoarea finanţării acordate este de maxim 90% din valoarea eligibilă, dar nu mai mult de:

 • 2,5 milioane lei pentru judeţe, oraşe şi municipii;
 • 1,5 milioane lei pentru comune.
 • Sesiunea de depunere începe pe 20 iulie şi se va închide la data la care valoarea totală însumată a cererilor de finanţare depuse la registratura AFM va fi de 200.000 mii lei, respectiv 400% din valoarea alocată sesiunii, dar nu mai târziu de 20 august 2011.

  Bugetul programului finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu este de 50 milioane de lei.

  Tipurile de proiecte finanţabile sunt:

 • Realizarea de piste pentru biciclişti pe amplasament nou, cu o singură bandă;
 • Realizarea de piste pentru biciclişti pe amplasamente preexistente rutiere sau în cadrul trotuarelor, cu o singură bandă.
 • Categorii de cheltuieli eligibile:

 • Studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, detaliile de execuţie în limita a 8% din valoarea cheltuielilor pentru investiţia de bază;
 • Cheltuielile privind organizarea de şantier;
 • Cheltuielile privind investiţia de bază: terasamente, fundaţii, suprastructură, marcaje, indicatoare de circulaţie, lucrări privind delimitarea pistelor, punct de depozitare pentru biciclete;
 • Cheltuieli diverse şi neprevăzute, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv cheltuielile prevăzute în prezentul articol;
 • Cheltuielile privind dirigenţia de şantier, în limita a 2% din valoarea investiţiei de bază.
 • Ghidul de finanţare, aprobat prin Ordinul nr.1730 din 17 iunie a.c., este disponibil pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu.