Scopul principal al proiectului NET-COM este de a stimula dezvoltarea iniţiativei “Convenţia Primarilor” (CoM). Autorităţile locale trebuie să colaboreze eficient şi să înveţe unele de la altele. Activităţile în reţea şi schimbul de experienţă între autorităţile locale pot stimula în mod semnificativ implementarea CoM. Proiectul NET-COM este implementat de către reţelele europene / naţionale / regionale ale autorităţilor locale. În România, proiectul a fost implementat de Asociația „Orașe Energie România”, Structură Suport a Convenției Primarilor.[/two_third]

Teme abordate

 • La nivel naţional / regional: lipsa de activităţi în reţea, cooperarea inter-instituţională şi de guvernare dezvoltată pe mai multe niveluri. În România a fost creat Clubul Primarilor semnatari ai Convenției – pentru a asigura o mai bună comunicare, colaborare şi coerenţă a acţiunilor desfăşurate de către Autorităţile Locale, Structuri de Suport ale Convenţiei, companii şi alți actori interesați.
 • La nivel european: necesitatea impunerii unor standarde de excelenţă, necesitatea inovării şi a îmbunătăţirii activităţilor de comunicare şi networking ale reţelelor autorităţilor locale, la nivel regional, naţional şi european. Competenţele au fost îmbunătăţite prin evaluarea comună a activităţilor în reţea, prin preluarea exemplelor de succes din reţea şi activităţile de instruire.
 • La nivel local: nevoia autorităţilor locale de a îşi îmbunătăţi capacitatea pentru a juca rolul de “reţea” la nivel local.

Rezultate

 • Crearea unui Club al Primarilori, la nivel naţional, cu implicarea activă a Autorităţilor locale şi naţionale / actorii-cheie de la nivel regional (de ex. ministere, agenţii naţionale de energie, ONG-uri etc.)
 • Organizarea de întâlniri având ca tematică principală Clubul Primarilor
 • Dezvoltarea a 12 Planuri de Acţiune ale Convenţiei la nivel naţional / regional
 • Creşterea numărului de Structuri de Suport ale Convenţiei până la sfârşitul proiectului
 • Dezvoltarea de liste de discuţii interactive în fiecare dintre ţările participante în proiect
 • Creşterea numărului de semnatari ai CoM în fiecare dintre ţările participante
 • Testarea şi implementarea de metode de comunicare inovatoare
 • Publicarea unei analize privind implementarea CoM la nivel local/naţional şi a unor liste de recomandări pentru o colaborare mai eficientă

 

Descarcă

Ghidul: Cum să pregătești un Plan de Acțiune privind Energia Durabilă

În cadrul proiectului NETCOM, echipa OER a tradus și adaptat instrucțiunile pentru realizarea de PAED-uri în limba română

Descarcă
 Grupuri ţintă: 

• Semnatarii CoM şi autorităţile locale nesemnatare
• Reţele ale Autorităţilor Locale – naţionale / regionale sau europene
• Organizaţiile care sprijină activ / potenţial iniţiativa CoM la nivel naţional:
• Agenţiile Naţionale de Management al Energiei
• Agenţiile Regionale sau Locale de Energie
• Companii
• ONG-uri

Parteneri în proiect:
• Klimabündnis Österreich Gemeinnützige Förderungs- und Beratungs GmbH (CAA), Austria
• Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (WSG), Belgia
• Association Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy, Bulgaria
• Turun kaupunki / Varsinais-Suomen Energiatoimisto (UBC), Finlanda
• Klima-Buendnis / Alianza del Clima e.V. (CA), Germania
• Alleanza per il Clima Italia onlus (CAI), Italia
• Vereniging Klimaatverbond Nederland (VKN), Olanda
• Association of Municipalities Polish Network „Energie Cités” (PNEC), Polonia
• Orase Energie in Romania (OER), România
• Citenergo, Slovacia
• Klimatkommunerna (CM), Suedia

Clubul Primarilor
Clubul Primarilor Ideea formării unui Club al Primarilor porneşte de la necesitatea reprezentării nivelului local, cu toată problematica aferentă, în forurile de decizie privind politicile energetice şi finanţarea proiectelor din acest domeniu. Mai mult
Declarația de la Brașov
Declaraţia „Autorităţile locale din România susţin Convenţia Primarilor”, adoptată în data de 20 septembrie 2013, la Braşov. Acest document se doreşte a fi o luare de poziţie, fiind susţinut de un număr de 48 actori cheie: autorităţi locale şi o zonă metropolitană, agenţii de management energetic şi structuri de suport ale Convenţiei Primarilor în România.
Clip Netcom