Proiectul MODEL a fost finanțat prin programul Intelligent Energy Europe și a fost implementat în perioada în 43 de municipalităţi pilot din Noile State Membre ale UE şi Croaţia. Denumirea completă a proiectului este “Managementul Domeniilor Energetice în cadrul Autorităţilor Locale” – MODEL, iar scopul proiectului a fost de a încuraja municipalităţile să devină modele pentru cetăţeni şi actori locali în domeniul folosirii raţionale a energiei. Principalul obiectiv a fost de a îmbunătăţi capacitatea autorităţilor şi a agenţiilor locale de management al energiei din 10 ţări, noi state membre ale U.E. şi Croaţia, în vederea unei mai bune gestionări a domeniului energiei.

În cadrul proiectului MODEl a fost dezvoltată Metodologia Cadru Comună pentru realizarea PLanurilor Municipale de Energie. Mai multe detalii – aici.

Competiţia Premiile Model a fost organizată pentru a promova şi răsplăti eforturile celor mai bune oraşe pilot Model. În 2008 şi 2009 au fost organizate cele două ediţii ale Premiilor Model, la care au fost invitate să participe municipalităţile din Noile State Membre, în special cele 43 de oraşe pilot din cadrul proiectului. Municipiul Brașov și Baia Mare au câștigat în anul 2008, la categoria „Zilele Municipale ale Energiei Inteligente”, premiile al II-lea, respectiv al II-lea, iar în anul 2009, municipiul Brașov a câștigat cel de-al II-lea loc la competiția orașelor MODEL. Mai multe detalii – aici