Proiecte

Permalink Gallery

Primul Apel 25.05-02.10.2020

Primul Apel 25.05-02.10.2020

Primul Apel pentru finanțare EUCF s-a desfășurat în intervalul 25 mai – 02 octombrie 2020
EUCF, inițiativă în sprijinul autorităților locale și asocierilor acestora din cele 27 State Membre ale UE și Regatul Marii Britanii, creată în vederea dezvoltării Conceptelor de Investiții în scopul punerii în aplicare a planurilor de acțiune privind energia și clima, a închis primul apel pentru proiecte în data de 02 octombrie 2020. România este reprezentată prin 7 orașe care au aplicat pentru finanțare: Alba Iulia, Arad, Botoșani, Deva, Oradea, Târnăveni și Zalău.
Calendarul apelurilor viitoare

Durata inițială a primului apel (2 luni) a fost prelungită în baza circumstanțelor extraordinare cauzate de epidemia Covid-19.
Conceptele de Investiții, respectiv studii de prefezabilitate, analize ale barierelor de piață sau ale părților interesate, analize juridice și de guvernanță, toate sunt utile în identificarea proiectelor necesare. Ca strategie de finanțare și foaie de parcurs pentru punerea în aplicare, aceste Concepte de Investiții reprezintă un prim pas către un plan financiar cu drepturi depline.
Un proces de aplicare simplu și transparent în limba română permite autorităților locale să participe la apelul de finanțare în limitele propriilor resurse. Pe parcursul aplicării, autoritățile locale vor primi asistență în limba română, prin intermediul expertului național.
Solicitanții declarați câștigători vor avea ocazia consolidării capacităților pentru dezvoltarea unor pachete de investiții solide și vor primi ajutor financiar de până la 60.000 EUR. Sursele pentru finanțarea implementării acestor strategii pot rezulta ulterior atât din sectorul privat (bănci de dezvoltare, bănci comerciale etc.), platforme naționale de investiții, cât și din alte programe finanțate de UE, precum Fondul European pentru Investiții Strategice (EFSI), Fondul European Structural de Investiții (ESIF), facilitățile de asistență pentru dezvoltarea proiectelor (PDA), ca de ex. programul ELENA al Băncii Europene de Investiții.
Considerând multe dintre barierele […]

Permalink Gallery

EUCF European City Facility, un nou proiect marca OER

EUCF European City Facility, un nou proiect marca OER

EUCF European City Facility, un nou proiect marca OER

EUCF – sesiune informativă – 7 aprilie 2020

Lansare online: European City Facility, descriere şi explicaţii – 7 aprilie, 12:00-13:30

Noul instrument European City Facility (EUCF) oferă expertiză practică și suport financiar simplificat (până la 60.000 EUR), precum și consolidarea capacităților și sprijin în reţea pentru comuntăţile locale, indiferent de suprafaţă sau nivelul populaţiei, cu scopul de a permite dezvoltarea unor pachete de investiții solide, pentru a mobiliza finanțări.

Accesați această finanțare pentru măsuri din PAED, PACED sau orice altă strategie energetică a comunităţii dvs.! Dacă vă întrebați ce reprezintă un concept investițional și care este modul în care EUCF vă poate ajuta să dezvoltaţi propriul concept finanţabil, vă invităm să nu ratați acest seminar online.

Asociaţia „Oraşe Energie în România”/ OER face parte din acest mecanism inovator de sprijin pentru comunităţile locale din întreaga Europă!

Mai multe informaţii:

Înregistrare
Agenda
Site EUCF

Pentru detalii suplimentare, puteţi contacta:
Asociaţia OER
office@oer.ro
www.oer.ro

Permalink Gallery

OSCAR ȘARPELE HOINAR a ajuns la cea de-a 6-a ediție națională

OSCAR ȘARPELE HOINAR a ajuns la cea de-a 6-a ediție națională

OSCAR ȘARPELE HOINAR a ajuns la cea de-a 6-a ediție națională
Traffic Snake Game România debutează luni, 16 septembrie 2019

Peste 5.000 elevi din România s-au înscris pentru a lua startul în cea de-a 6-a ediție a campaniei Traffic Snake Game (TSG). Aceasta va debuta, ca și în anii precedenți, sub egida Săptămânii Europene a Mobilității. Cele 37 școli înregistrate vor juca TSG în perioada 16-27 septembrie, în 10 orașe: Bacău, Brașov, Deva, Făgăraș, Mizil, Moinești, Odorheiu Secuiesc, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare și Târgu Mureș.

În România, campania care se derulează sub titlul „OSCAR, ȘARPELE HOINAR” a generat în urma edițiilor anterioare economii de peste 50 tone emisii CO2 și peste 300.000 km parcurși sustenabil, implicând peste 50.000 elevi. Inițiativă a fost creată pentru a încuraja elevii, părinții și cadrele didactice să adopte mersul pe jos, cu bicicleta sau cu mijloacele de transport în comun, atunci când se deplasează la școală.

Inițial, scopul campaniei a pornit de la nevoia de a educa elevii în direcția unui transport cu emisii scăzute și de a decongestiona zonele adiacente școlilor, blocate de mașinile care aduc sau preiau elevi la începutul și finalul cursurilor. Ulterior, s-au evidențiat beneficiile indirecte aduse de campania TSG:

mergând pe jos sau cu bicicleta, copiii cunosc comunitatea în care trăiesc, explorează mediul înconjurător, devin independenți și autonomi;
deplasându-se pe cont propriu, copiii învață să se descurce singuri, deprind regulile de circulație, dezvoltă capacitatea de a anticipa acțiunile celorlalți participanți la trafic;
mișcarea contribuie la atingerea necesarului zilnic de efort fizic recomandat, la o viață activă și sănătoasă;
alegerea mijloacelor sustenabile de transport contribuie la prezervarea unui mediu curat, la adaptarea societății la schimbările climatice.

Concepută sub forma unui joc „serios” în care elevii obțin puncte dacă se deplasează sustenabil, campania […]

Permalink

Proiectul ENDURANCE

Proiectul ENDURANCE

Asociaţia „Oraşe Energie România” (www.oer.ro) a lansat la Braşov, în luna aprilie 2014, prima reţea din România, axată pe conceptul de Planificare a Mobilităţii Urbane Durabile. Această reţea îşi propune să aducă la aceeaşi masă deopotrivă municipalităţi interesate de Mobilitatea Urbană Durabilă şi specialişti, experţi şi reprezentanţi ai autorităţilor din domeniu.

Crearea reţelei s-a realizat prin intermediul proiectului european ENDURANCE (www.epomm.eu/endurance), finanţat prin programul Intelligent Energy Europe al Comisiei Europene. Din consorţiul proiectului fac parte 29 de parteneri din 25 ţări europene, iar Asociaţia „Oraşe Energie România” este coordonatorul naţional al proiectului în România.

Invitaţii de aderare la reţeaua ENDURANCE au fost transmise Membrilor OER – 33 de municipalităţi şi o zonă metropolitană – pentru a se delimita clar grupul ţintă interesat de problematica Mobilităţii Urbane Durabile. Municipalităţile pentru care domeniul Mobilităţii are o importanţă majoră şi care au în vedere implementarea de măsuri menite să asigure tranziţia de la activităţile izolate din domeniul Transportului, spre o politică locală complexă şi integrativă, au dat curs invitaţiei OER. Aceste municipalităţi au numit oficial responsabili din cadrul autorităţilor locale pentru colaborarea cu Asociaţia OER, în proiectul ENDURANCE.

Mobilitatea, în accepţiunea specialiştilor, depăşeşte măsurile clasice prevăzute pentru sistematizarea circulaţiei sau fluidizarea traficului. Abordarea modernă a Mobilităţii presupune integrarea echilibrată a domeniilor precum Energia, Protecţia Mediului, Amenajarea Teritoriului, Accesabilitatea, Securitatea în Trafic, alături de dimensiunile Economice, Sociale şi Culturale ale vieţii de zi cu zi a cetăţenilor.

Potrivit Centrului de Cercetare în Transport (www.transport-research.info), sectorul transporturilor reprezintă aproximativ 30% din consumul final de energie în Uniunea Europeană. Autoturismele şi vehiculele în regim de lucru uşor şi greu sunt responsabile pentru 80% din energia finală consumată în sectorul transporturilor. Acesta este segmentul în care o municipalitate are mai puţine pârghii de acces, confruntându-se […]

Permalink

Proiectul NET-COM

Proiectul NET-COM

,

Scopul principal al proiectului NET-COM este de a stimula dezvoltarea iniţiativei “Convenţia Primarilor” (CoM). Autorităţile locale trebuie să colaboreze eficient şi să înveţe unele de la altele. Activităţile în reţea şi schimbul de experienţă între autorităţile locale pot stimula în mod semnificativ implementarea CoM. Proiectul NET-COM este implementat de către reţelele europene / naţionale / regionale ale autorităţilor locale. În România, proiectul a fost implementat de Asociația „Orașe Energie România”, Structură Suport a Convenției Primarilor.

 

Permalink

Proiectul MODEL

Proiectul MODEL

,

Proiectul MODEL a fost finanțat prin programul Intelligent Energy Europe și a fost implementat în perioada în 43 de municipalităţi pilot din Noile State Membre ale UE şi Croaţia. Denumirea completă a proiectului este “Managementul Domeniilor Energetice în cadrul Autorităţilor Locale” – MODEL, iar scopul proiectului a fost de a încuraja municipalităţile să devină modele pentru cetăţeni şi actori locali în domeniul folosirii raţionale a energiei. Principalul obiectiv a fost de a îmbunătăţi capacitatea autorităţilor şi a agenţiilor locale de management al energiei din 10 ţări, noi state membre ale U.E. şi Croaţia, în vederea unei mai bune gestionări a domeniului energiei.

În cadrul proiectului MODEl a fost dezvoltată Metodologia Cadru Comună pentru realizarea PLanurilor Municipale de Energie. Mai multe detalii – aici.

Competiţia Premiile Model a fost organizată pentru a promova şi răsplăti eforturile celor mai bune oraşe pilot Model. În 2008 şi 2009 au fost organizate cele două ediţii ale Premiilor Model, la care au fost invitate să participe municipalităţile din Noile State Membre, în special cele 43 de oraşe pilot din cadrul proiectului. Municipiul Brașov și Baia Mare au câștigat în anul 2008, la categoria „Zilele Municipale ale Energiei Inteligente”, premiile al II-lea, respectiv al II-lea, iar în anul 2009, municipiul Brașov a câștigat cel de-al II-lea loc la competiția orașelor MODEL. Mai multe detalii – aici. 

 

Permalink

Proiectul ROBUST

Proiectul ROBUST

,

Build-Up Skills România: Platforma și foaia de parcurs pentru calificarea forței de muncă necesare în domeniul eficienței energetice și utilizării surselor de energie regenerabile în clădiri pentru îndeplinirea obiectivelor 2020

Scurtă descriere a proiectului

Soluţiile pentru realizarea clădirilor eficiente energetic, precum şi cele privind utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri sunt de cele mai multe ori solicitante din punct de vedere tehnic, lipsa pregătirii adecvate a arhitecţilor, inginerilor, auditorilor, maiștrilor, tehnicienilor şi instalatorilor fiind un aspect general acceptat, accentuat în cazul celor implicaţi în reabilitări. Prin urmare, necesitatea evaluării cerinţelor de pregătire şi dezvoltarea strategiilor pentru întâmpinarea necesităților sectorului construcţiilor, precum şi promovarea unor scheme de pregătire eficiente este evidentă.

Proiectul propus se adresează acestei necesități, reprezentând un prim pas pentru dezvoltarea unei strategii naţionale în România, incluzând recomandări pentru certificarea, calificarea sau pregătirea forţei de muncă implicată în eficientizarea energetică şi instalarea sistemelor bazate pe energie din surse regenerabile în clădiri. Proiectul va analiza şi necesitatea adaptării programelor cursurilor universitare şi de pregătire profesională pentru a reflecta noile nevoi în privinţa calificării (în scopul alinierii la Cadrul european al calificărilor).

Principalele obiective ale proiectului sunt:
(1) iniţierea unor dezbateri naţionale la care să participe toate părţile interesate în pregătirea şi calificarea forţei de muncă în domeniul utilizării energiei din surse regenerabile în clădiri şi modernizarea energetică a acestora;
(2) identificarea şi cuantificarea necesarului de forţă de muncă calificată în creșterea eficienţei energetice şi utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri din România până în 2020;
(3) iniţierea şi acceptarea unei foi de parcurs naţionale în privinţa calificării forţei de muncă, pentru atingerea obiectivelor de eficienţă energetică stabilite pentru anul 2020 în România.
Abordarea proiectului se dorește a fi de reunire într-o platformă comună a tuturor actorilor importanţi din sectorul clădirilor precum […]