Asociaţia „Oraşe Energie România” este o organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în 1994 prin Programul Phare şi cu sprijinul reţelei Energy Cities. În anul 2006, sediul OER s-a mutat la Braşov. Din februarie 1997, asociaţia a fost acceptată ca membru al reţelei europene Energy Cities.

Oraşe Energie în România – OER reuneşte 31 de municipii, interesate de îmbunătăţirea eficienţei energetice în serviciile publice urbane (încălzire, iluminat public, alimentare cu apa şi gaz, colectarea, depozitarea şi transportul deşeurilor menajere etc.) şi de promovarea surselor de energie regenerabile şi a protecţiei mediului.

Reţeaua OER este un instrument util în diseminarea informaţiilor tehnice şi comerciale, cu privire la echipamentele, tehnologiile şi politicile locale în domeniul energetic.

OER este un partener potenţial de încredere pentru propunerile de proiecte şi aplicarea acestora:
• 14 ani de experienţă
• Membru al reţelei „Energie Cités” din 1997
• Oraşele şi municipiile membre sunt reprezentate de către primari şi au o persoană de contact desemnată.

Principalele activităţi:
• Participarea la proiecte regionale, naţionale şi europene
• Organizarea de conferinţe, seminarii şi alte reuniuni la nivel regional, naţional şi internaţional
• Instruirea reprezentanţilor autorităţilor locale
• Publicarea şi distribuirea unor buletine informative şi a altor publicaţii
• Schimb de experienţă între membrii reţelei şi cu asociaţii şi alte organisme similare
• Constituirea unei baze de date la nivel local şi naţional
• Consultanţă şi recomandări legate de legislaţie pentru membri
• Sprijinirea autorităţilor locale în conceperea şi urmărirea unei politici locale energetice şi de mediu eficiente
• Difuzarea informaţiilor legate de experienţe, tehnologii şi echipamente moderne
• Reprezentarea membrilor săi şi a intereselor acestora pe lângă instituţiile naţionale şi operatorii energetici.