Our buildings

Scopul proiectului este de a acorda suport tehnic în definirea strategiilor de renovare a clădirilor în cadrul planurilor de acțiune privind energia și clima.

Proiectul este susținut financiar de Ministerul Federal German pentru Mediul (BMU), prin Inițiativa Europeană pentru Climă (EUKI*).

Proiectul se desfășoară în România și Bulgaria prin Asociația ”Orașe Energie în România” și EnEffect Bulgaria, având drept coordonator Institutul European pentru Performanța Clădirilor – BPIE.

Proiectul urmărește să susțină cu expertiză tehnică cinci municipalități din România și șase din Bulgaria pentru definirea strategiilor de renovare a clădirilor în cadrul planurilor de acțiune privind energia și clima.

Municipiile din România desemnate în urma unui proces de selecție sunt: Bacău, Bistrița, Mizil, Satu Mare și Sibiu, iar perioada de implementare a Proiectului “Our buildings – Accelerating climate action buildings – Strengthening civil society and policy makers in Romania and Bulgaria” este 01.09.2018 – 28.02.2021.

Pachetul de măsuri intitulat “Energie curată pentru toți europenii – stimularea potențialului de creștere al Europei” aduce schimbări în modul în care țările trebuie să elaboreze și să raporteze planurile naționale integrate privind energia și clima și strategiile de renovare pe termen lung pentru decarbonarea clădirilor până în 2050. În același timp, factorii de decizie la nivel regional și municipal încearcă să pună în aplicare măsuri de stimulare a activităților de renovare, iar actorii locali se confruntă cu multiple provocări în dezvoltarea și implementarea strategiilor de renovare și a planurilor integrate de energie și climă.

Proiectul va permite grupurilor țintă din cele două țări, România și Bulgaria, confruntate cu probleme similare în domeniul fondului construit în special a celui înainte de anul 1990, să îndeplinească cerințele privind pachetul de energie curată, creând în același timp beneficii durabile în cele două țări. Prin intermediul proiectului vor fi intensificate schimburile de informații între România și Bulgaria și vor fi diseminate rezultatele în toată Europa de sud-est, furnizând în același timp informații utile planurilor naționale de energie și climă din cele două țări.

La sfârșitul proiectului, sunt așteptate a fi livrate 11 planuri de acțiune pentru renovarea clădirilor prin efortul comun al echipei proiectului, specialiștilor autorităților locale selectate și actorilor cheie implicați. Strategiile de renovare a clădirilor din cadrul planurilor de acțiune privind energia și clima, orizont de timp 2030-2050, vor contribui la atingerea unor comunități cu emisii reduse de carbon.

*Inițiativa Europeană pentru Climă (EUKI) este un instrument de finanțare a proiectelor de către Ministerul Federal al Germaniei pentru Mediu, Conservarea Naturii și Securitate Nucleară (BMU). Implementarea acestuia este sprijinită de Societatea germană de cooperare internațională (GIZ) GmbH (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Scopul general al EUKI este promovarea cooperării în domeniul schimbărilor climatice în cadrul Uniunii Europene (UE) pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

Websites and Contact