Autorităţile locale deţin un rol cheie în atenuarea schimbărilor climatice. Peste jumătate din emisiile de gaze cu efect de seră sunt create în şi de către oraşe. În acelaşi timp, 80% din populaţie locuieşte şi munceşte în oraşe, unde se consumă până la 80% din energie.

Convenţia Primarilor, o iniţiativă pentru municipalităţi sprijinită de Comisia Europeană, Parlamentul European şi Comitetul Regiunilor


Ce angajament îşi iau Primarii:

  • Să stabilească un nivel de referinţă pentru consumul de energie şi emisiile de CO2 corespunzătoare, în teritoriul administrat
  • Să definească ţintele globale şi sectoriale de reducere a emisiilor de CO2, în termeni măsurabili
  • Să pregătească un Plan de Acţiuni pentru Energie Durabilă axat pe termen lung, în colaborare cu cetăţenii şi organismele direct interesate, în decurs de un an de la semnarea Convenţiei
  • Să prezinte un raport de implementare aprobat de Consiliul Local, cel puţin o dată la doi ani de la data aprobării Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă în scopul evaluării, monitorizării şi verificării

Pe lângă contribuţia la Strategia Locală de Energie şi Mediu, Convenţia Primarilor vă oferă posibilitatea să:

  • Vă angajaţi la atingerea unor obiective precise în teritoriu,
  • Oferiţi o dimensiune europeană strategiei locale,
  • Vă uniţi forţele cu omologi europeni, de exemplu pentru a obţine un acord internaţional privind schimbările climatice